08/10/2018

Sykepleier / spesialsykepleier og sykepleier / vernepleier, ROP-team

 • Sola kommune
 • Sola, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 21.10.2018

Kort om stillingen

Vil du være med å trygge hverdagen for personer som sliter med utfordringer innen psykisk helse og rus?
Vi søker deg som kan jobbe recoveryorientert. Vi har hovedfokus på menneske, ikke diagnose, holdninger som fremmer muligheter og tro på at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv.

Virksomhet psykisk helse og rus har ledig 3 faste stillinger som sykepleier/spesialsykepleier og sykepleier/vernepleier.

Sykepleier/spesialsykepleier 100 % stilling (35,5 t/u), fast fra 01.01.2019, turnus med arbeid hver 3. helg. Mulighet for dagstilling med langvakter hver 6. helg fra 01.03.19.

Sykepleier 100 % stilling (35,5 t/u) fast fra 01.01.2019, turnus med arbeid hver 3.helg.

Sykepleier/ vernepleier 100 % stilling (35,5 t/u) fast fra 01.12.2018. Mulighet for langvakter hver 6.helg fra 01.03.2019.

Arbeidssted

ROP-team, Virksomhet psykisk helse og rus

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for arbeid og aktivitet
 • Bygge gode relasjoner
 • Oppfølging som er tilpasset den enkeltes behov og ressurser
 • Miljøarbeid
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Pårørendearbeid
 • Medikamenthåndtering
 • Lar-utdeling
 • Individuelle samtaler
 • Veiledning for samarbeidspartnere, brukere og medarbeidere
 • Holde kurs for grupper

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Evt videreutdanning i rus/psykisk helsearbeid
 • Førerkort for bil
 • I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
 • Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Interesse og nysgjerrigghet for innbyggergruppen og recoveryorientert arbeid
 • Evne til å tåle adferdsavvik
 • Evne til relasjonsbygging
 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og løsningsfokusert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Samtalekompetanse
 • Erfaring fra og interesse for rus/psykisk helse
 • Evne til fleksibilitet, ta initiativ
 • Interesse for veiledning og undervisning
 • Godt humør

Personlig egnethet i forhold til innbyggergruppen vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr

Sola kommune har velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk.

Søknad sendes

Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling".

Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju.

Kontakter

Navn: Inger Karin Myrland Joa
Tittel: Avdelingsleder
Mobil: 40201929
Arbeid: 51291767

Navn: Tora Kristine Haukelid Jørgensen
Tittel: Fagleder
Mobil: 40826912
Arbeid: 51653170

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå