08/10/2018

Ruskonsulent / Miljøterapeut, sosionom og sykepleier / vernepleier - ROP-team

 • Sola kommune
 • Sola, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.10.2018

Kort om stillingen

Vil du være med å trygge hverdagen for personer som sliter med utfordringer innen psykisk helse og rus?
Vi søker deg som kan jobbe recoveryorientert. Vi har hovedfokus på menneske, ikke diagnose, holdninger som fremmer muligheter og tro på at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv.

Virksomhet psykisk helse og rus har ledig 3 stillinger for snarlig tiltredelse.

Sykepleier/sosionom/vernepleier 100 % stilling (35,5 t/u) med arbeid hver 3. helg.

Miljøterapeut/ruskonsulent 100 % vikariat (35,5 t/u) med arbeid hver 3.helg. Stillingen er todelt, 50 % miljøterapeut og 50 % ruskonsulent og vikariatet er ledig fra 01.11.2018 - 31.12.2019. Mulighet for dagstilling fra 01.03.2019.

Sosionom/ruskonsulent 100 % stilling (35,5 t/u), fast dagtid (37,5 t/u) fra 02.01.2019. 

Arbeidssted

ROP-team, Psykisk helse og rus

Arbeidsoppgaver

Ruskonsulent:

 • Ruskonsulent skal bidra til at innbyggere bevisstgjøres i forhold til egne ressurser og tilrettelegger for at innbygger oppnår egne mål
 • Henvisning til spesialisthelsetjenesten og andre for vurdering og behandling
 • Kartlegging av hjelpebehov
 • Motivasjonssamtaler
 • Pårørendearbeid
 • Søknad om institusjonsplass og oppfølging før- under og etter opphold
 • Søknad om LAR-behandling
 • Oppfølging av gravide rusmiddelavhengige
 • Tvangstiltak rusmiddelsavhengige
 • Oppfølging av rusmiddelsavhengige under soning og overføring til kommune
 • Undervisnings - og veiledningsansvar
 • Saksbehandling

Miljøterapeut/sykepleier/vernepleier:

 • Tilrettelegge for arbeid og aktivitet
 • Bygge gode relasjoner
 • Oppfølging som er tilpasset den enkeltes behov og ressurser
 • Miljøarbeid
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Pårørendearbeid
 • Medikamenthåndtering
 • LAR-utdeling
 • Individuelle samtaler
 • Veiledning for samarbeidspartnere, brukere og medarbeidere
 • Holde kurs for grupper

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier.For tilsetting som miljøterapeut/ruskonsulent kreves bachelor i sosialt arbeid.
 • Erfaring fra arbeid med brukergruppen kreves
 • Førerkort for bil

I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Interesse og nysgjerrighet for innbyggergruppen og recoveryorientert arbeid
 • Evne til å tåle adferdsavvik
 • Evne til relasjonsbygging
 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og løsningsfokusert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Samtalekompetanse
 • Erfaring fra og interesse for rus/psykisk helse
 • Evne til fleksibilitet, ta initiativ
 • Interesse for veiledning og undervisning
 • Godt humør

Personlig egnethet i forhold til innbyggergruppen vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

Sola kommune har velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk

Søknad sendes

Søknadsskjema finner du ved å klikke på knappen "Søk nå". Vennligst oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på.

Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju.

Kontakter

Navn: Inger Karin Myrland Joa
Tittel: Avdelingsleder
Mobil: 40826912
Arbeid: 51291767

Navn: Tora Kristine Haukelid Jørgensen
Tittel: Fagleder
Mobil: 40826912

Ansettelsesform

Fast,   Vikariat  

Søk nå