05/10/2018

Assistent med arbeid kvar 2. helg i rus- og psykiatritenesta

  • Voss kommune
  • Voss, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 24.10.2018

Me søkjer ein engasjert, trygg og reflektert person for helgearbeid i eit 6 månaders engasjement med moglegheit for forlenging.

Om arbeidsstaden

Rus- og psykiatritjeneste består av 2 omsorgsbustader og ambulant team/ Oasen dagsenter. Det er om lag 170 
brukarar som mottar tenester frå avdelinga

Arbeidsoppgåver

Arbeidet vil vere opp mot ein brukar i eigen bustad. Arbeidsoppgåver inkludera hjelp daglege aktivitetar og praktisk bistand, til dømes matlaging, handling, ordna i heimen og tur.

Arbeidstida er fire timar på laurdagar, og tre timar på søndagar annakvar veke.

Me søkjer

- ein som har lyst og engasjement for å jobba med menneske
- gode samarbeids- og kommunikasjonsevne. 
- evne til omstilling, fleksibilitet og sjølvstendig arbeid. 
- du må ha vere fylt 18 år, og tåle kjæledyr med pels

Me tilbyr

- kjekke kollega og eit godt og lærande arbeidsmiljø.
- eit trygt miljø med god opplæring 
- ein spanande arbeidsplass med utfordrande oppgåver.
- gode forsikrings- og pensjonsordningar.
- løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår.

Søknad

Voss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.

Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Hugs å gje opp referansar. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller takast med ved evt. intervju.

Kontakter

Navn: Janne Alise Gullestad
Tittel: Leiar
E-post: janne.a.gullestad@voss.kommune.no
Mobil: 41637771

Navn: ODDNY BØE
E-post: Oddny.Boe@voss.kommune.no
Mobil: 97997097

Ansettelsesform

Engasjement  

Søk nå