04/10/2018

Helsefagarbeidar ved Bremanger sjukeheim

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.10.2018

Vi har ledig 2 stillingar i 80% som helsefagarbeidar, ved Bremanger sjukeheim- 

Bremanger sjukeheim har fleksibel turnus/årsturnus, der den einskilde i stor grad er med å påverkar eigen turnus. I utgangspunktet er det tredelt turnus med arbeid 3. kvar helg. 

Det kan også vere aktuelt å arbeide berre på natt. Vi ser på mogelegheitane av å starte med langvakter i helgane, for dei som ynskjer det. 

Dei som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, då kommunikasjon og dokumentering er ein stor og viktig del av arbeidet. 

 Vi søkjer etter personar som:

  • Har gode samarbeidsevner og er gode på teamarbeid
  • Har gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg

Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.  

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Kontaktpersonar:
Anne Karin Svarstad 
mob: +47 95982944

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå