04/10/2018

Sjukepleiar / vernepleiarstilling ft. i Open Omsorg Ytre avd. Hogslia

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.10.2018

Vi har ledig ei fast 100% stilling som sjukepleiar/vernepleiar i Open omsorg Ytre, avd. Hogslia. Søkjer etter ein person som er offentleg godkjent sjukepleiar eller vernepleiar. 

Hogslia har fleksibel turnusordning der dei tilsette i stor grad er med å påvirke når dei skal jobbe.  I utgangspunktet er det arbeid kvar 2. helg, men med dispensasjon til langvakter vil det bli 1 helg i månaden.  

Turnusen er 3-delt men vaktene vil i stor grad bli dag- og seinvakter – enkle vakter eller som langvakter.  Det er på dag- og seinvakter  vi har mest behov for denne kompetansen.

Bremanger kommune nyttar mellom anna løn som virkemiddel. 

 Vi søkjer etter personar som:

• har gode samarbeidsevner og er gode på teamarbeid
• har gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
• har førarkort klasse B 

Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Kontaktpersonar:
Karine Igland 
mob: +47 95982940

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå