03/10/2018

Fagleder - Bolig/Boligforvalter

  • Nærøy kommune
  • Nærøy, Norge
Bygg og anlegg Forvaltning Ledelse Vedlikehold - Drift

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 23.10.2018

Ved Drift og utviklingsavdelingen, enhet for bygg og eiendom, er det ledig en nyopprettet stilling i fast 100% - stilling som fagleder- Boliger/boligforvalter. Stillingen ligger under enhetsleder Bygg og eiendom, som er nærmeste leder.
Nærøy kommune har totalt ca. 200 enheter som leies ut. Dette er et stort ansvarsområde og kommunen har behov for å få styrket ressursen som skal arbeide med dette. Det planlegges etablering av et eget tjenesteområde som skal arbeide med drift, boveiledning, økonomisk rådgivning, rådgivning for egen bolig og utvikling av boligmassen. Den som ansettes vil få sentral rolle for oppbygging av tjenesten.

Stillingens hovedoppgaver
Planlegge vedlikehold, drift og forvaltning av boligmassen
Ansvar for boligkontoret. 
Boligtildeling og kontraktsoppfølging
Ansvar for «fra Leie til Eie»
Lede og følge opp boveiledere/boligkontakter
Boligutvikling
Andre oppgaver innenfor avdelingen må påregnes.

Kvalifikasjoner
Relevant utdanning 
Erfaring fra boligforvaltning, herunder tilskudds- og finansieringsordninger. 
IKT kompetanse
Ledererfaring
Annen relevant erfaring

Personlige egenskaper
Vi søker en tilsatt som:
Er serviceinnstilt
Tar initiativ og har gjennomføringsevne
Liker å jobbe i team
Har gode samarbeidsegenskaper 
Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne 
Har evnen til å jobbe selvstendig
Personlige egenskaper tillegges stor vekt.

Søker må ha førerkort klasse B, og kunne disponere egen bil i arbeid. Nærøy Kommune har egen godtgjøring for bil.

Vi kan tilby:
Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
Gode muligheter for påvirkning og utvikling
Lønn etter tariffavtale 
Gode forsikring og pensjonsordninger

For øvrig gjelder vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler. Nærøy kommune har 6 mnd prøvetid.

Nærmere inf. om stillingen kan gis av enhetsleder Bygg og eiendom, tlf. 74 38 26 00 el. age-einar.waag@naroy.kommune.no 

Søknad inkl CV og godkjente attester sendes Nærøy kommune, postmottak, 7970 Kolvereid. 

Søknadsfrist: 23.10.18. 

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå