01/10/2018

Rektorstilling ledig fra januar 2019

 • Leka kommune
 • Leka, Norge
Ledelse Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.10.2018

Fast 100 % stilling som rektor ved Leka barne- og ungdomsskole

er ledig fra 1.januar 2019.

Rektor er skolens øverste leder med fag-, personal- og økonomiansvar, og rapporterer til rådgiver skole/oppvekst i kommunen. 

Arbeidsoppgaver

 • lede og motivere
 • faglig og pedagogisk utviklingsarbeid
 • utøve god personal- og økonomiledelse
 • sørge for at skolen drives i samsvar med politiske føringer

Kvalifikasjonskrav

 • pedagogisk kompetanse – høgskole-/universitetsnivå
 • ledererfaring
 • erfaring fra skoleutviklingsarbeid er ønskelig
 • rektor-/lederutdanning er ønskelig
 • god kjennskap til offentlig sektor

Personlige egenskaper

Vi søker en rektor med stort engasjement og arbeidskapasitet som evner:

 • å sette elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid
 • å være en tydelig og klar leder med mål og visjon for skolens utvikling
 • å motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • å ta initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og til å gjennomføre nødvendige endringer
 • å være lojal overfor politiske og administrative beslutninger

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju.

Tilsetting skjer på de vilkår som følger av gjeldende sentrale lover, regler og avtaler, samt kommunale vedtekter.  Leka kommune tilbyr god pensjons- og forsikringsordning og lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Astrid Karlsdatter Kalvik
Stillingstittel: Rådgiver skole/oppvekst
Telefon: 74 38 70 00
Mobil: 480 38 791

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå