01/10/2018

Ledig 50% helsefagarbeidar, Vikane omsorgssenter

 • Stryn kommune
 • Stryn, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 22.10.2018

Det er ledig 50% fast stilling som helsefagarbeidar ved Vikane omsorgssenter, Reedbakken.

Arbeidsområde:

 • Turnusarbeid i institusjon. Arbeid 3. kvar helg  

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Offentleg godkjent helsefagarbeidar eller tilsvarande utdanning. Andre kan og søkje

 • Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd

 • Datakunnskapar 

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i eit positivt miljø

 • Utfordrande arbeid  

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

 • Lønn etter tariff

 • Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

Kontaktpersonar:

Berit Nesdal Hage 
mob: 91866205

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå