01/10/2018

Ledig 100% fast st som sjukepleiar, Stryn omsorgssenter

 • Stryn kommune
 • Stryn, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 22.10.2018

Stryn omsorgssenter har avdelingar med institusjonsplassar og omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg i bufellesskap

Det er ledig 100% fast stilling som sjukepleiar ved Stryn omsorgssenter, avd. Symra

Arbeidsområde:

 Pleie, omsorg og rehabilitering av eldre og sjuke i bufellesskap  

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Krav om norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar

 • Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd

 • Gode norsk kunnskapar muntleg og skriftleg

 • Datakunnskapar 

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i eit positivt miljø

 • Utfordrande arbeid

 • Tenester i utvikling

 • Kompetansetiltak

 • God pensjonsordning  

For stillinga gjeld:

 • Turnusarbeid med arbeid kvar 3. helg

 • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

 • Lønn etter tariff

 • Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato

 • Frå løna vert det trekt 2% innskot til pensjonsordning 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert) 

Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden.

Kontaktpersonar:

Aslaug H. Nygård 
tlf: 57876951 

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå