23/07/2018

Lærer voksenopplæringa - lærer norsk minoritetsspråklige

  • Dyrøy kommune
  • Dyrøy, Norge
Undervisning - Pedagogikk

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 31.07.2018

Sted: Dyrøy

    • Inntil 80 % midlertidig stilling ledig fra 01.08.18, med undervisning norsk som andrespråk. 7,5 % av stillingen er administrasjon. 

Dyrøy kommune er en lærende kommune. Våre værebegreper er FIN: Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende. Dyrøy kommune er en helsefremmende arbeidsplass. Elvetun skole sin pedagogiske plattform bygger på trivsel, respekt og kompetanse. Våre elever ønsker voksne som ser den enkelte elev, som er kunnskapsrike, og er gode formidlere.

Kvalifikasjoner for stillingen:

Godkjent pedagogisk utdanning. Søkere med utdanning innenfor norsk som andrespråk vil bli foretrukket. I tillegg er det ønskelig med kompetanse i pedagogisk bruk av IKT.

Den administrative delen av stillingen vil få ansvar for timeregistrering i NIR (nasjonalt introduksjonsregister), tilrettelegging av VO-tilbudet, bestilling av bøker/materiell, behandling av permisjonssøknader. Undervisninga vil i hovedsak skje på dagtid, men noe kveldsundervisning kan forekomme.

Egnethet:

Du bør ha et positivt elevsyn og evne til å bygge gode relasjoner med elever og kolleger. Du må også være ansvarsfull, selvstendig, inkluderende, engasjert og ha gode kommunikasjonsevner. I vår vurdering legges det vekt på utdanning, praksis og egnethet.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk.

I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og helseattest en forutsetning for ansettelse. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

Dyrøy kommune er behjelpelig med å skaffe bolig.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til fagleder skole/SFO Venke Heide på tlf. 45868127 eller integreringskoordinator Kjell J. Lillegård på tlf. 915 93 629 i forhold til stillingen norsk for minoritetsspråklige.

Søk elektronisk her.

Det foretas intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester leveres ved frammøte til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist 31.07.2018.

Ansettelsesform

Engasjement  

Søk nå