18/09/2018

Pedagogisk leder i Togrenda barnehage, fast

 • Ås kommune
 • Ås, Norge
Barnehage Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 30.11.2018

I Ås kommune har vi to pedagogiske ledere på hver avdeling i de fleste barnehagene. Kommunen har en felles plattform for de kommunale barnehagene, barne- og læringssyn inspirert av filosofien fra Reggio Emilia. Barnehagene har fokus på fysisk miljø/læringsmiljø, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon som utgangspunkt for felles refleksjon. Vi ønsker deg som har lyst og interesse for å være med videre i dette spennende arbeidet. Stillingen er fast.

Kvalifikasjoner: Barnehagelærer

Vi ønsker deg som:

 • har erfaring som pedagogisk leder
 • har gode samarbeidsevner
 • har erfaringsbasert faglig kompetanse
 • har kjennskap til eller interesse for å lære om Reggio Emilia filosofien og arbeidsmetodene
 • ser på barnet som et aktivt og kompetent menneske
 • reflekterer rundt hva som er det beste valget du kan ta for barna i barnehagen
 • forstår betydningen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • har en reflekterende og spørrende holdning til egen praksis
 • har kompetanse og interesse for IKT og pedagogisk dokumentasjon
 • er kreativ og har evne til å tenke nytt og spennende
 • er løsningsorientert og handlingsdyktig
 • framstår som en trygg person for barn
 • kan samarbeide med alle typer mennesker og jobber godt i team
 • mestre skriftlig og muntlig norsk
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Jobben innebærer bl.a at du må kunne:

 • jobbe med alle barn i alderen 1-5 år
 • være aktiv inne og ute med barn i all slags vær
 • løfte barn når situasjonen krever det
 • leke på gulvet sammen med barn
 • kle av og på barn
 • kommunisere godt med både barn og voksne, det vil si ha gode kommunikasjonsferdigheter og formidlingsevne

Hos oss får du:

 • Felles pedagogisk profil
 • Pedagogisk ledertillegg på kr 25.000,-
 • Stor satsning på pedagogisk utviklingsarbeid og kvalitetsvurderingsverktøy
 • Veiledning for nyutdannede pedagoger
 • Felles kompetanseutvikling for alle ansatte
 • Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Kontakt
 
Mette Langaard 
Styrer
64 96 27 11
959 39 642

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå