14/09/2018

50% midlertidig stilling som ungdomslos

 • Brønnøy kommune
 • Brønnøy, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 28.09.2018

50% midlertidig stilling som ungdomslos

50 % midlertidig stilling som UNGDOMSLOS

Det er ledig et 50 % midlertidig stilling som prosjektmedarbeider med barnefaglig kompetanse fram til 30.6.2019. Prosjektet retter seg inn mot ungdom som står i fare for å falle ut av skole og meningsfulle aktiviteter, eller som allerede har falt ut. Målet med prosjektet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjonene og å øke gjennomføringen i videregående opplæring. 

Prosjektet er en satsing rettet mot ungdommer mellom 13 og 24 år. 
Prosjektet LOS-funksjon for ungdom er organisert under Oppvekst i Brønnøy kommune og vil rapportere til leder for barne- og familietjenesten. 

Stillingen ønskes besatt så snart som mulig. 

Stillingen er tillagt følgende arbeidsoppgaver:                               .

 • Kartlegging av årsaker til skolevegring og frafallsproblematikk i grunnskole og videregående skole
 • Gi ungdom tett og tilrettelagt oppfølging i from av motivasjonsarbeid og veiledning i og utenfor skolen og i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring
 • Individrettet arbeid med elever som er innenfor målgruppen til LOS ordningen
 • Utvikle og gjennomføre tiltak rettet mot målgruppen
 • Delta i ulike samarbeidsfora på de 3 ungdomsskolene og etablere samarbeid med videregående skole
 • Bidra inn mot aktivt ungdomstiltak
 • Bidra til at hjelpen som gis er helhetlig og tilrettelagt
 • Faglig rapportering på måloppnåelse i tiltaket 

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi vektlegger dette hos søker:

 • Relevant 3-årig høyskoleutdanning, erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra arbeid med barn, ungdom og deres familier
 • Personlig egnethet og relasjonskompetanse
 • Kan jobbe selvstendig og målrettet
 • Er motivert og fleksibel
 • Har gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter
 • Innehar grunnleggende datakunnskap, eller er villig til å lære seg dette 

Førerkort klasse B kreves, og mulighet for å disponere egen bil. 

Vi tilbyr
Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger

Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
Brønnøy kommune er en IA- bedrift

En utviklingsorientert organisasjon 

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet) 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. 

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. 

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist: 28.09.2018 

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås av:

Leder for barne- og familiesenteret Sturla Ditlefsen, tlf.: 90 03 55 72

Ansettelsesform

Engasjement  

Søk nå