14/09/2018

Barnehagelærer / pedagogisk leder, inntil 2 faste stillinger

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Barnehage Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 14.10.2018

I Båtsfjord kommunes barnehager er det ledig inntil 2 faste 100 % stillinger, som barnehagelærer/pedagogisk leder fra 01.01.2019.

Tiltredelsesdato kan diskuteres. 

Ved mangel på kvalifiserte søkere, vil det kunne bli ledig 2 vikariat for barne- og ungdomsarbeider, ut barnehageåret, med mulighet for fast ansettelse. 

Vi ønsker søkere med:

 • godkjent barnehagelærerutdanning, eller annen pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
 • ledererfaring, men også nyutdannet personell ansettes
 • evne til samarbeid/fleksibilitet og vilje til utvikling til beste for barn og voksne, positiv innstilling og godt humør
 • personlig egnethet og gode lederegenskaper
 • krav om fagbrev som barne-og ungdomsarbeider eller annen barnefaglig utdanning for søkere til evt ledig fagarbeiderstilling.  

Vi tilbyr:

 • Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark
 • 5 planleggingsdager i året og lederteam for styrer og pedagogiske ledere
 • Kompetanseheving etter oppsatt plan der bl språkløyper er satsingsområde, sammen med kompetanse for mangfold og overgang i barnehage og skole
 • Godt arbeidsmiljø og utfordringer i barnehager i endring
 • Veiledning og faglig samarbeid
 • Avlønning ihht HTA og ansenitet, som gir nyutdannet barnehagelærer kr 446.800 i startlønn, med evt tillegg for pedagogisk lederansvar og relevant videreutdanning. 

Menn oppfordres til å søke. 

Utenlandske søkere må beherske norsk språk og ha godkjenning i henhold til krav fra utdanningsdirektoratet.

Før tiltredelse må gyldig politiattest fremlegges.

Prøvetid: 6 mnd.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:

Virksomhetsleder Britt M Hansen, epost britt.hansen@batsfjord.kommune.no, tlf 975 62946

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne side. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord Kommune ønskes det to referanser.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå