12/09/2018

Sykepleiere på korttidsavdelingen ved Eikertun

  • Øvre Eiker kommune
  • Øvre Eiker, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 30.09.2018

ID 1244

Vi søker autoriserte sykepleiere til faste stillinger fra 75-90 % og 75 % svangerskapsvikariat på korttidsavdelingen v/Eikertun Helsehus.​

Om arbeidsgiver

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Øvre Eiker kommune har passert 19.000 innbyggere og er en IA-virksomhet med 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Om tjenestested
Tjenester til hjemmeboende i Øvre Eiker kommune består av felles nattjeneste, dagavdeling, hjemmetjenestedistriktene Skotselv, Hokksund og Vestfossen, samt korttidsavdelinger og rehabiliteringsavdeling på Eikertun helsehus. Eikertun helsehus har 30 korttidsplasser og 2 ØHD- plasser.

Tjenester til hjemmeboende skal være mindre opptatt av hva brukeren feiler, og legge mer vekt på innbyggernes mulighet for å mestre hverdagen. Kommunen ønsker å legge til rette for et aktivt liv slik at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig. 

Vi har mange engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse som jobber tverrfaglig. 

Arbeidsoppgaver:

• Yte helsehjelp til kommunens innbyggere etter vedtak
• Primærkontaktfunksjon 
• Medikamenthåndtering 
• Dokumentasjon i fagprogrammet Profil 
• Samhandling med brukere, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere 
• Veiledning og opplæring av elever/lærlinger og nyansatte
• Utføre sykepleiefaglige oppgaver

Utdanning og erfaring:

Du må: 
• Fremlegge godkjent politiattest før oppstart
• Ha norsk autorisasjon som sykepleier
• Ha gode datakunnskaper og interesse for velfersteknologi
• Ha gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
• Evne å jobbe både selvstendig og i team

Vi tilbyr:

• Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
• En meningsfull og variert arbeidsdag 
• Faglige utfordringer med store muligheter for å påvirke arbeidsplassen
• Hyggelige og dyktige kollegaer 
• Gratis parkering
• Lønn i henhold til kommunens lønnsregulativ 
• Veiledning, opplæring og oppfølging etter behov
• Todelt turnus med arbeid hver tredje helg
• 1 x 75 % og 1 x 90 % stilling, fast
• 1 x 75 % stilling, svangerskapsvikariat

Vennligst spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker.
Søkere som fyller de formelle kravene til stillingene vil fortløpende innkalles til intervju.

Arbeidssted

Eikertun Helsehus, 3300 Hokksund

Slik søker du

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Trykk på knappen "Søk nå" på denne siden. 

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål. Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post.

Trenger du mer informasjon ?

Vil du vite mer om stillingen eller har spørsmål. Ta kontakt med

Tjenesteleder korttid/rehabiliteringsavdeling, Madhu Monga tlf.: 976 87 730.

Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret.  Tlf: 32 25 10 00

Ansettelsesform

Fast,   Vikariat  

Søk nå