11/09/2018

Innkjøpar

  • Flora kommune
  • Flora, Norge
Administrasjon - Økonomi

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 24.09.2018

Innkjøpsrådgivar

Stillinga er organisatorisk plassert i rådmannens stab og rapporterer til innkjøpsleiar. Til saman 3 tilsette ved avdelinga. Kommunen har eigen avdeling for kommuneadvokat og controller, som er nærer samarbeidspartar. Frå og med 1.1.2020 er Flora ein del av Kinn kommune.

Arbeidsoppgåver
Innkjøp av varer og tenester herunder planlegging, forberede, gjennomføre og følgje opp innkjøp, konkurransar, rammeavtalar og bygg og anleggsanskaffelser innanfor gjeldande lovverk om offentlege innkjøp.
Rådgiving og opplæring i offentlege innkjøp.
e-Handel, økonomiske kontroller, statistikk og prosjektarbeid
Kontakt med tenestene og leverandørar
Hjelpe tenestene med å kvalitetssikre deira innkjøpsprosessar i hht. Lov og reglar.

Arbeidsoppgåvene kan knyttast til ulike delar av arbeidsfeltet, og sjåast i kombinasjon av våre behov og kvalifiksjonane dine.

Kvalifikasjonskrav
Vi søkjer ein strukturert og resultatretta person med relevant utdanning på høgskule / universitetsnivå innanfor utdanningstetning som for eksempel juridiske fag, administrasjon og leiing, økonomi og bygg og anlegg. Relevant erfaring og realkompetanse kan kompensere for formell utdanning
Det er ønskelig med erfaring frå innkjøpsarbeid i offentleg sektor. Det er ein fordel med erfaring med E-handel.
Kompetanse på bruk av administrative datasystem.
God økonomisk, juridisk og forretningsmessig forståing.
God i skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Personlege eigenskaper
Vår nye medarbeidar arbeidar sjølvstendig og målretta. Du er strukturert og systematisk. Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskapar vektleggast.

Vi tilbyr:
" Interesante og utfordrande arbeidsoppgåver
" Sterk fagmiljø og spenande prosjekter
" Sjølvstendig stilling 
" Ei av Noregs beste pensjonsordningar

Tilsetjing
Stillinga er ledig for snarleg tilsetjing.
Løn etter avtale.

Kontakter

Arve Klokk
Innkjøpsleiar
arve.klokk@flora.kommune.no
41534935
41534935

Navn: Linda Mæland Nipen
Tittel: Kommunalsjef
E-post: linda.nipen@flora.kommune.no
Mobil: 41530118
Arbeid: 41530118

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå