11/09/2018

Økonomirådgjevar

  • Flora kommune
  • Flora, Norge
Administrasjon - Økonomi

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 24.09.2018

Økonomirådgjevar - Flora kommune, Økonomiavdelinga

Flora kommune er ein spennande og samansett organisasjon å arbeide i. Økonomiavdelinga er ei stabs- og støtteavdeling, og skal vere ein moderne og framtidsretta arbeidsplass. Vi nyttar Visma Enterprise HRM og Visma Enterprise Økonomi, og implementerer nye modular som legg til rette for auka elektronisk sakshandsaming. Frå og med 1.1.2020 er Flora ein del av Kinn kommune. 

Ein av våre tilsette går over i prosjektstilling, vi søkjer derfor etter medarbeidar i 100% fast stilling

Sentrale arbeidsoppgåver:
" Rekneskapsføring, avstemming, årsoppgjer
" Budsjett- og analysearbeid
" Tilrettelegge, forenkle og vidareutvikle gode rutinar 
" Støtte/vegleiing til tenestene

Kompetanse:
" Utdanning på høgskulenivå
" God kunnskap innan bruk av IKT
Relevant erfaring og realkompetanse kan kompensere for formell utdanning

Personlege eigenskapar:
" Teamorientert, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
" Nøyaktig, systematisk, analystisk, ryddig og serviceinnstilt
" Sjølvstendig og fornyingsorientert
" Omgjengeleg og sosial

Personlege eigenskapar vert vektlagt

Vi kan tilby:
" Sjølvstendige og utfordrande arbeidsoppgaver i eit allsidig og fagleg spennande miljø
" Godt kvalifiserte og hyggelege kollegaer
" God pensjonsordning og fleksitidsordning
" Løn etter tariff

Kontakter

Navn: Ingunn Frislid Solheim
Tittel: Rekneskapssjef
E-post: ingunn.solheim@flora.kommune.no
Mobil: 95214520
Arbeid: 95214520
 
Navn: Linda Mæland Nipen
Tittel: Kommunalsjef
E-post: linda.nipen@flora.kommune.no
Mobil: 41530118
Arbeid: 41530118
 
Flora økonomi

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå