11/09/2018

Saksbehandler/konsulent lønn og personal - sak 18/898

  • Andøy kommune
  • Andøy, Norge
Administrasjon - Økonomi Personal - HR

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 10.10.2018

Fra 1. jaunuar 2019 har Andøy kommune ledig stilling som

Saksbehandler/konsulent lønn og personal

i 100 % stilling i et 3 års vikariat

Stillingen er organisatorisk en del av Støttefunksjonen. Støttefunksjonen består av innkjøp, økonomi, lønn/personal, skatt, IT og tildelingskontoret. 

Stillingens abeidsoppgaver:
-           Lønnsarbeid
-           Tilsettinger
-           HMS-system
-           Saksbehandling
-           Andre løpende oppgaver innenfor lønn- og personalområdet

Vi søker en person som skal inngå i et team med lønns- og personalarbeid, men som også vil ha selvstendige arbeidsoppgaver innen dette arbeidsområdet.  

Andøy kommune bruker Unit4 Agresso lønns-/økonomisystem, med forsystemer fra Triangel (bl.a. Min vakt). Saksbehandlersystemet er Acos WebSak, med bl.a. Acos ansettelse/Acos Webcruiter.

Ønsket utdanning/kompetanse:
-           Relevant utdanning, gjerne på universitets-/høyskolenivå
-           Kjennskap til/erfaring fra lønnsarbeid og/eller personalforvaltning i offentlig eller privat sektor
-           Kjennskap til lover og regler innen fagfeltet
-           Kompetanse i bruk av IKT-systemer/IKT-verktøy
-           God framstillingsevne i norsk, skriftlig og muntlig

Det legges vekt på søkerens personlige egenskaper som:
-           Kommunikasjons- og samarbeidsevne
-           Fleksibilitet i arbeidssituasjoner
-           Stor arbeidskapasitet
-           Nytenkende og løsningsorientert
-           Ansvarlig, systematisk og strukturert 

Vi tilbyr:
-           Varierte og spennende arbeidsoppgaver
-           Muligheter for faglig og personlig utvikling
-           Lønn i hht. tariffavtale
-           Godt arbeidsmiljø og god pensjonsordning

Ansettelse skjer i hht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder medlemskap i pensjonsordning.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:
-           Leder støttefunksjon/økonomisjef, Stein Ivar Johansen, tlf dir. 76115021, mob. 997 16 977,  e-post stein.ivar.johansen@andoy.kommune.no

Benytt vårt digitale søknadssenter ved å trykke på knappen "Søk nå" på denne sida.  Saksnr: 18/898

Søkere bes laste opp relevant dokumentasjon på utdanning og praksis i den elektroniske søknaden. Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000 

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. 

SØKNADSFRIST: 10.10.2018

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk nå