10/09/2018

Kommunepsykolog - prosjektstilling Rask psykisk helsehjelp

  • Sola kommune
  • Sola, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Psykologi

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.10.2018

Kort om stillingen
Stillingen er tilknyttet prosjektet Rask psykisk helsehjelp, som er en del av virksomhet psykisk helse og rus.

Stillingen er en 100 % prosjektstilling (37,5 t/u) som er ledig i 1 år med mulighet for forlengelse.

Arbeidssted
Virksomhet psykisk helse og rus, prosjekt Rask psykisk helsehjelp

Arbeidsoppgaver
Hovedarbeidsoppgaver i Rask psykisk helsehjelp: 
Mestringskurs
Brukersamtaler
Veiledning og fagstøtte
Utredning og behandling

Veiledning og fagstøtte til annet helsepersonell i virksomheten
Sakkyndighet
Samarbeid internt i kommunen og eksterne samarbeidspartnere
Samarbeid med kommunens øvrige psykologer

Kvalifikasjoner
Utdannet psykolog med gyldig autorisasjon
Relevant praksis og erfaring er ønskelig
Førerkort for bil

I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse.

Personlige egenskaper
Personlige egenskaper og egnethet i forhold til arbeidsoppgavene vil bli sterkt vektlagt
Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid
Interesse for og evne til å undervise/holde kurs
Fleksibilitet og omstillingsevne

Vi tilbyr
Sola kommune har velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Lønn i henhold til lokal lønnspolitikk.

Søknad sendes
Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling".

Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Slikt krav må fremsettes tydelig i søknaden.

Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg på et eventuelt intervju.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Silje Fjærtoft Hegerland
Stillingstittel: Avdelingsleder
Telefon: 51 29 17 60 / 402 47 934

Kontaktperson: Mona Benedikte Magnussen Ceban
Stillingstittel: Fagleder
Telefon: 51 29 17 60

Ansettelsesform

Prosjekt  

Søk nå