06/09/2018

Psykolog/psykologspesialist - Virksomhet oppfølgingstjenester

 • Kristiansand kommune
 • Kristiansand, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Psykologi

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 23.09.2018

En skapende by med ambisjoner

Kristiansand kommune er en av Sørlandets største arbeidsgivere med 7000 ansatte. Vi jobber hver dag for å gi innbyggerne gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.

Kristiansand kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Les mer på www.kristiansand.kommune.no/jobb.

 

Psykolog/psykologspesialist - Virksomhet oppfølgingstjenester


Virksomhet oppfølgingstjenester i Kristiansand kommune søker etter psykolog/psykologspesialist. 

Virksomhet Oppfølgingstjenester ønsker å tilsette psykolog/ psykologspesialist. Virksomheten kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt og en organisasjon i stor utvikling. Vi ønsker en psykolog som kan bidra med psykologfaglig kompetanse i utvikling av virksomhetene fag og tjenestetilbud. Det er en stor fordel med samfunns- og organisasjonspsykologisk kompetanse. 
Arbeidsoppgavene er rettet mot tjenester til mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse, men vil også omfatte tjenester innenfor rus og psykisk helse. Stillingen er forankret i virksomhetens stab og nærmeste leder er virksomhetsleder. 

Virksomheten er i gang med flere spennende faglige utviklingsprosjekter hvor man ser etter nye måter å løse de oppgaver som ligger innenfor kommunens ansvarsområde. 

Den faglige tilnærmingen i tjenestene bygger på et humanistisk verdigrunnlag og en recoverystøttende praksis. Det forventes at psykologen jobber aktivt i tråd med dette. 

Kommunen tilbyr ett psykologfaglig felleskap. Kommunen har i dag ansatt 10 psykologer hvor 6 er tilsatt i virksomhet oppfølgingstjenester. 
Psykologene i kommunen har faglige møtepunkter og har også et felleskap med andre psykologer i kommunene på Agder. 

Tiltredelse snarest. 

Ved ansettelse må politiattest framlegges. 

Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • Fagutvikling og kompetanseutvikling i virksomhetens tjenester inkludert undervisning, veiledning og tjenesteutvikling.
 • Andre arbeidsoppgaver, inkludert prosjektarbeid, vil kunne bli lagt til stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjenning/autorisasjon som psykolog eller psykologspesialist.
 • Erfaring med mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse, rus og psykisk helse.
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring i organisasjons psykologi.
 • Ønskelig med forskerkompetanse og et bredt samfunns psykologisk fokus.

Utdanningsretning

 • Psykologi / Filosofi / Sosiologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet, Master grad

Personlige Egenskaper

 • Ha god evne til å arbeide i team, men samtidig evne å arbeide selvstendig.
 • Innovativ, analytisk og fleksibel.
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en sektor i endring.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Et psykologfaglig felleskap.
 • Lønn etter utdanning og erfaring.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinformasjon

Kenneth Haugjord, Psykolog/rådgiver, 90144059
Inger Ingebretsen, Virksomhetsleder, 90129679

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå