06/09/2018

Avdelingsleder, 100 % vikar - Enhet for habilitering

 • Lillesand kommune
 • Lillesand, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 29.09.2018

Enhet for habilitering organiserer tiltak og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Stillingen er i samlokaliserte boliger for mennesker med utviklingshemming. Gruppa gir tjenester til beboere med ulike interesser og behov som bor i egne leiligheter.
 
Varighet:
Tiltredelse 01.12.18, med varighet til 01.12.19. 

Arbeidstid:
Dagtid.

Ansvarsområde/hovedoppgaver:
 • Faglig og medisinsk ansvar 
 • Veilede medarbeidere og bidra til et strukturert arbeid 
 • Målrettet miljøarbeid og oppfølging av brukere i daglige gjøremål 
 • Journalføring og utarbeidelse av vedtak 
 • Ivareta brukermedvirkning 
 • Sikre at en følger gjeldene lovverk, vedtak og bestemmelser 
 • Avdelingsleder deltar i enhetens ledergruppe 


Krav til kompetanse:

 • Utdanning som vernepleier
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming  
 • Generelt god IT kompetanse   
 
Ønsket kompetanse:
 • Erfaring innen ledelse
 
Personlige egenskaper:
 • Du må være en god lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø  
 • Må ha evne til å ta beslutninger 
 • Tydelig, strukturert og resultatorientert  
 • Flink til å veilede og strukturere medarbeidere  
 • Empatisk og omsorgsfull 


Lillesand kommune kan tilby:

 • Lønn etter avtale og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler
 • En faglig og utfordrende stilling
 • Gode påvirkningsmuligheter i et godt fagmiljø

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Enhetsleder Hilde Trøim på telefon 48000313.

Søknadsfrist:
29.09.18.

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå