05/09/2018

Sjukepleiar/vernepleiar, 2 faste stillingar ved Flora omsorgsenter

  • Flora kommune
  • Flora, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 21.09.2018

Omsorgstenesta søkjer nye engasjerte medarbeidarar som vil ha ein meiningsfull og utfordrande jobb.

Flora Omsorgssenter 
" 2 x 100 % fast sjukepleiar / vernepleiarstilling ledig frå snarast

Personlege eigenskapar:
" Vi søkjer deg som er målretta og strukturert 
" Du har gode samarbeidsevner og jobbar sjølvstendig
" "Stå på vilje" og personleg eignaheit vil bli vektlagt
" Bidreg til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:
" Årsturnus
" Engasjerte kollegaer og eit godt fagmiljø
" Intern opplæring og månadlege fagøkter
" Etisk refleksjon

Sjukepleiarstudentar som blir ferdigutdanna i 2018/2019 kan også søkje.Ved tilsetting må alle fremlegge politiattest.

Kontakter:

Anne Kristine Hovland
Fagleiar
ann.kristine.hovland@flora.kommune.no
41534937
41534937

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå