05/09/2018

Rådgiver - Seksjon for samfunns- og næringsutvikling

 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Kristiansand, Norge
Planlegging Rådgiver - Konsulent Samfunnsutvikling

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 23.09.2018

Seksjon for samfunns- og næringsutvikling er en av fem seksjoner i Regionalavdelingen. Seksjonens oppgaver er knyttet til satsingene i eksisterende Regionplan Agder 2020 og kommende Regionplan Agder 2030. Dette omfatter fagfelt som klima og miljø, inkludering og mangfold, næringsutvikling og folkehelse. Seksjonen har ansvar for oppfølging og implementering av regionale planer og er i tett kontakt med næringsliv, kommuner og øvrige deler av det offentlige virkemiddelapparatet.

Vest-Agder fylkeskommune skal med virkning fra 1. januar 2020 slås sammen med Aust-Agder fylkeskommune til Agder fylkeskommune med hovedsete i Kristiansand. Det innebærer at fagmiljøene blir større.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN Agder)
 • Behandling av enkeltsøknader om tilskudd
 • Oppfølging av regionalt forskningsfond for Agder og forskningsmobilisering Agder
 • Være aktiv pådriver for mobilisering og samordning av det regionale partnerskapet
 • Delta i regionale planprosesser
 • Kontinuerlig effektivisering og forbedring av virkemiddelbruken

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller hovedfag innen samfunnsfag, samfunnsplanlegging eller andre relevante fagområder
 • Interesse for plan- og prosjektarbeid innen offentlig virksomhet og oppgaver som krever samarbeid og nettverksbygging
 • God oversikt over næringsliv og det regionale partnerskapet på Agder
 • Det er en fordel med erfaring fra planarbeid knyttet til forskning og utvikling, innovasjonsvirksomhet eller næringsutvikling
 • God kjennskap til relevante aktører som det er viktig for fylkeskommunen å samarbeide med i plan- og utviklingsprosesser vil være positivt
 • Kunnskap om og erfaring med de digitale forvaltningssystemene som brukes i fylkeskommunen er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og målbevisst
 • Samarbeidsorientert og motiverende
 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Endringsfokusert og fleksibel

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med stor faglig bredde
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksitidsordning
 • Sammenslåingsprosessen kan medføre endringer i stillingsinnhold og arbeidssted

Kontaktinfo:

Kenneth Andresen
Leder Regionalavdelingen
480 10 538

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå