05/09/2018

Vikar, aktivitør ved vaksenopplæringa

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 23.09.2018

Bremanger kommune har behov for vikar på tilkalling, når vi har sjukefråvær.

Arbeidstid frå 8.30 til 15.00, måndag til fredag.

Undervisning frå kl. 8.55 – 14.25. Rettleiing i gruppe, nettressurs i norsk.

Du må:
- ha gode ferdigheiter i norsk munnleg og skriftleg 
- vere sosial og ha lett for å kome i kontakt med andre menneske 

Vi søkjer etter nokon som har fagbrev, men andre med erfaring eller interesse for å jobbe med framandspråklege kan òg søkje. 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.  

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk

Kontaktpersonar:
Gunn Heidi Hansen 
mob: 45871384

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk nå