14/01/2021

Tjenesteleder Finnstjerna bofellesskap

  • Vadsø kommune
  • VADSØ
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse
SØKNADSFRIST: 02.02.2021

Vil du være med å tilrettelegge for fremtiden? Er du villig til å møte våre beboere, pårørende og ansatte med åpenhet, mot og respekt? Er du åpen for at arbeidsprosesser hele tiden er i endring? Da er du sannsynligvis rett person for denne stillingen.

Finnstjerna er organisatorisk plassert i Helse, rehabilitering og omsorgtjenesten (HRO), i seksjon for Heldøgns- botilbud. Tjeneste/funksjonsområde er heldøgnstjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Vi har en ledig 100% fast stilling, som tjenesteleder. Tiltredelse etter avtale.

Opplysninger om virksomheten

Finnstjerna bofellesskap gir miljøterapeutiske tjenester til fysisk- og/eller psykisk utvikligshemmede barn og voksne med ulike hjelpebehov, gir pleie og omsorg i hjemmet, og tilbyr avlastningstiltak m.m.

Finnstjerna bofellesskap består av 16 samlokaliserte livsløpsleiligheter og et personalbygg i et felles tun. Tilknyttet tunet er det også en avlastningsenhet med 3 leiligheter. Alle våre ansatte og de fleste beboerne er samlet i et trivelig og tilpasset bygg i lokalmiljøet, med gode tilrettelagte utearealer og nærhet til naturen.

Arbeidsoppgaver

Innenfor sin tjeneste har tjenesteleder
- ansvar for å utøve god ledelse, daglig drift og rapportering
- personalansvar for samtlige ansatte
- budsjett og økonomiansvar
- ansvar for Helse, Miljø og Sikkerhet
- ansvar for Internkontroll
- daglig kontakt og oppfølging av brukere, foresatte, pårørende
- ansvar for samhandling og medvirkning med lokale tillitsvalgte og vernetjeneste
- utøve samarbeid og samhandling både innenfor og utenfor egen tjeneste og seksjon
- leder etter HTA 3.4.2
Vi er i stadig utvikling, så andre eller endrede oppgaver må påregnes. 

Kvalifikasjoner

Tjenesteleder må ha
- utdanning på høyskole-/universitetsnivå primært innen tjenesteområdet
- lederutdanning, eller være villig til å gjennomføre slik utdanning

Tjenesteleder bør ha
- god kunnskap og erfaring med særlovgivning innen tjenesteområdet
- ledererfaring, primært fra tjenesteområdet eller annet relevant område
- svært gode kunnskaper om turnusplanlegging
- kjennskap til sentrale kommunale lover som f.eks. forvaltningslov og offentligheteloven
- god økonomi- og organisasjonsforståelse
- god forståelse av rollene i forholdet politikk og administrasjon
- god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper
- Tillitsvekkende og etterrettelig fremferd i tråd med forventninger i- og utenfor kommunal organisasjon.
- Gode relasjonelle egenskaper som underbygger inkludering og involvering.
- Evne til å utvikle og uttrykke høy integritet preget av målorientering og gjennomføringskraft. - Effektiv, løsningsorientert med stor arbeidskapasitet.
- Evne til å tenke- og handle utifra en helhet som gagner Vadsø kommune.
- Evne til å begeistre ved å ta initiativ, motivere og gjennomføre.
- Evne til å lede og gjennomføre utviklings- og omstillingsarbeid.

Du har sammen med seksjonssjef og hennes lederteam ansvaret for at vi når de målene vi setter oss. Du vil ha det faglige ansvaret for ditt område. Organisasjons- og tjenesteutvikling er viktige områder for oss, og vi fokuserer på bruk av velferdsteknologi for alle våre brukere.

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn i h.h.t. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følge lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Politiattest og helseattest må fremlegges ved tilsetting.

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk på www.vadso.kommune.no.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Kontaktperson:
Unni Irene Pedersen Stock
Seksjonssjef
E-post unni.p.stock@vadso.kommune.no 
Mobil 95742431

Søknadsfrist

02.02.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!