14/01/2021

Driftsoperatør / Bedriftselektriker gr L.

 • Kragerø kommune
 • Kragerø, Norge
Elektro - Automasjon - Rør

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 31.01.2021

Til vårt driftsoperatørteam i Bygg/drift søker vi Driftsoperatør / Bedriftselektriker gr L.

Arbeidsoppgaver er følgende:

 • Faglig ansvarlig for avdelingens bedriftselektrikerordning.
 • Drift- og Vedlikeholdsoppgaver på automasjon- og elektriske anlegg i formålsbygg.
 • Drift- og Vedlikeholdsoppgaver innen formålsbygg.
 • Sakkyndig el kontroll ihht Kragerø Kommunes Internkontroll for elektriske anlegg.
 • Noe oppfølging av innleide entreprenører.
 • Drift og vedlikehold av nødstrømanlegg, herunder aggregater, UPSer og batterianlegg.
 • Rette person kan bli satt til utførende service og ettersyn av Ventilasjon- kjølemaskiner og varmepumpeanlegg. (HVAC)
 • Generelle service- og vaktmesteroppgaver
 • Operativ oppfølgning av serviceavtaler
 • Daglig oppfølgning av SD styrte anlegg.
 • Andre oppgaver kan tilfalle stillingen.

Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner.

 • Fagbrev gr L med minimum tre års relevant erfaring, og oppdatert på den faglige utviklingen er et absolutt grunnkrav.
 • Kompetansebevis innen NEK 405-2 og 3 Internkontroll bolig og næring.
 • Kompetansebevis ihht lekkasjesøking og behandling av F gasser.
 • Erfaring fra feilsøking i industrielle anlegg.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av Ventilasjon, Kjøling og Varmeanlegg. (HVAC)
 • Erfaring fra reparasjon av elektrisk utstyr, herunder industrielle vaskemaskiner mm.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av tekniske anlegg.
 • Kjennskap til HMS-systemer
 • Kjennskap til sentrale styringssystemer
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å kunne stå på i perioder med større arbeidspress
 • Serviceinnstilt
 • Ærlig, tillitsvekkende og nøyaktig.
 • Førerkort klasse B.E
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Livsfaseorientert personalpolitikk
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Pliktig medlemskap i KLP/SPK med 2% av brutto lønn.
 • Det er 6 mnd prøvetid i Kragerø kommune.Det er ønskelig med tiltredelse 01.05.2021

Søknad sendes

Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no 

Kopier av vitnemål og attester tas med etter forespørsel.

Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med avdelingsleder Jan T. Torp på tlf. 992 05 772

Hvis du har problemer med registreringen ta kontakt med Personalavdelingen v/ Berit Rønning Clausen, tlf. 90693130 eller mail: berit.r.clausen@kragero.kommune.no

Søknadsfrist

31.01.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!