14/01/2021

Vikariat helgestilling

  • Vinje kommune
  • Vinje, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 29.01.2021

Ved Vinje helse og omsorg, Vinje sjukeheim - ID 1835
Vikariat 15,03 % frå snarast til 30.06.2021 - Midtstoga
Vikariat 13,38 % frå snarast til 31.08.2021 - Furuly
Vikariat 13,15 % frå snarast til 31.08.2022 - Furuly
Søknadsfrist: 29.01.21

Me søkjer personar med helsefagutdanning, andre kan søkje.

Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:

  • Me søkjer sjølvstendig og resultatorienterte personar med gode evner til samarbeid
  • Autorisasjon som helsefagarbeidar
  • Må ha kunnskap i norsk, skriftleg og munnleg, minimum nivå B2
  • Personlege eigenskapar ved intervju vert vektlagt
  • Det er ynskjeleg med erfaring frå liknande arbeid 

Ved interne omrokkeringa kan det bli tilsett i fleire stillingar.

Løn etter avtale

Gode forsikrings- og pensjonsordningar 

I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Nærare opplysningar om stillinga ved : baiba.sheine@vinje.kommune.no 

Søknaden må sendast på elektronisk skjema som du finn her

Søknadsfrist

29.01.2021

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!