13/01/2021

Fastlege 100 % fast stilling - Mehamn legekontor

 • Lebesby kommune
 • Lebesby, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 01.02.2021

Om stillingen

Det å være allmennlege på Nordkyn-halvøya er annerledes enn mange steder i landet. Legetjenesten dekker kommunene Lebesby (tettsted Kjøllefjord) og Gamvik (tettsted Mehamn). Befolkningen på Nordkyn har landets lengste avstand til sykehus langs vei (34 mil). Avstanden til våre små bygdesamfunn er også lang. Været som kan medføre stengte veier og stengt lufthavn i Mehamn gjør legevakta utfordrende, men også faglig tilfredsstillende. Det må understrekes at flertallet av vaktene er rolige fordi samlet befolkningstall er ca. 2500 innbyggere. 

Kommunen har prioritert god legebemanning blant annet for å minske vaktbelastningen. De siste år har vi hatt full bemanning med 2 fastleger og 1 turnuslege både i Kjøllefjord og Mehamn som gir 5/6 delt vakt. Antall pasienter på fastlegelistene er 625.

I tillegg til legevakta har vi også vaktansvar for våre gode sykestuer/sykehjem i Mehamn og Kjøllefjord. I påvente av transport overvåker vi av og til pasienter på våre sykestuer som andre steder befinner seg på sykehusenes intensivavdelinger. Men ''Finnmarksmodellen'' der sykestuer, AMK, luftambulansetjenesten, velutdannet ambulansepersonell og sykepleiere samhandler med fastlegene gjør at uheldige hendelser forekommer svært sjeldent. Det gode samarbeidet med Finnmarksykehusene og UNN Tromsø gjør at tilgangen til best mulig faglig veiledning er umiddelbart tilgjengelig til beste for pasienten. Dette er spesielt viktig i en tid der flere sykehusoppgaver overføres til fastlegene.

Fastlegene på Nordkyn er viktige samarbeidspartnere og vi kan sette av tid til samhandling. I våre arbeidsplaner kan det ved behov settes opp faglige samarbeidsmøter med hjemmesykepleien, fysioterapeutene, NAV, ruskonsulent, kommunepsykolog m.fl. innenfor vanlig arbeidstid. Samarbeidet med 2.linjetjenestene er godt. DPS Lakselv/Karasjok tilbyr regelmessig lyd/bilde veiledning for felles pasienter, og psykiater fra DPS besøker våre 2 legesentre regelmessig for veiledning.

Hos oss kan man starte i jobben uten krav om kjøp av fastlegehjemler og kommunen tilrettelegger for at alle leger kommer i gang med spesialistutdanningen i allmennmedisin og resertifisering av spesialiteten. Fylkeslegen holder god kontakt med våre kommuner og tilrettelegger for spesialisering i samfunnsmedisin for de som ønsker det.

Ved å bli fastlege ved Nordkyn legetjeneste får man lov til å være lege med de utfordringer og gleder som hører med. Samtidig får man mulighet for tid til familie og fritidsinteresser.

Kvalifikasjonskrav

 • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin, samt erfaring og interesse for samfunnsmedisin
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode ferdigheter i norsk eller sve

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Gode arbeidsforhold i store og velutstyrte lokaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Legger tilrette for spesialisering
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Lebesby kommune ligger innenfor statens tiltakssone med lavere skatter, nedskriving av studiegjeld m.v.
 • Gode velferds- og andre personalordninger, herunder flyttegodtgjørelse

Annet:

 • Vi ønsker alle søknader og CV elektronisk i jobbnorge.no
 • Akutelle søkere kan bli innkalt til intervju, og vitnemål og attester medbringes da.
 • Søknadsfrist: 01.02.21
 • Tiltredelse: etter avtale
 • Meroffentlighet
  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil da bli vurdert i forhold til offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søkere vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Spørsmål om stillingen

 • For spørsmål om stillingen, kontakt:
 • Helse- og omsorgssjef Muna Larsen, tlf 47 82 90 05
 • Kommunelege Håkon Furu, tlf 41 52 00 55

  Lebesby kommune har tatt stilling til markedsføring av stillingen og ønsker ikke å bli kontaktet av andre enn søkere.

Søknadsfrist

01.02.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!