13/01/2021

Rådgjevar/plan og miljø, 100 % fast stilling

 • Midt-Telemark kommune
 • Bø i Telemark, Norge
Miljø - Klima Rådgiver - Konsulent

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 25.01.2021

Omtale av arbeidsstaden

Teknisk er eit eige kommunalsjefområde i Midt-Telemark kommune med ansvar for plan, byggesak, oppmåling, drift av VA anlegg, veg, og kommunale bygg. Totalt er vi ca. 75 tilsette.

Vi held til i eige ny oppussa bygg sentralt i Bø sentrum, i Gullbringvegen 20.

Kort om stillinga

Rådgjevaren vil jobbe for teknisk i eigen avdeling. Det er totalt 9 tilsette som jobbar innafor områda plan, byggesak, oppmåling og miljø. Samarbeid er eit nøkkelord hjå oss, med fokus på teamarbeid. Vi vil derfor legge vekt på denne egenskapen i samband med eit eventuelt intervju.

Den som blir tilsette vil ofte vera det fyrste kontakten kommune har med ein utbyggar, og derfor vera svært viktig for oss for å skape gode samarbeidsrelasjon med utbyggjarar fram til aktive tiltak.

Arbeidsoppgåver

 • Vere aktiv deltakar i næringsarbeidet for teknisk
 • Gje råd og samarbeide med utbyggjarar og konsulentfirma i plansaker
 • Behandle planar iiht lov og vedtekene kommuneplanar
 • Skrive saker til plan utval og følgje opp sakane gjennom politisk behandling
 • Vere kommunens sakshandsamar innanfor områda miljø og naturmangfold.

Arbeidsoppgåver og organisering kan vurderas ved tilsetting

Krav til utdanning/ønskja kvalifikasjonar

 • Høgare utdanning innanfor arealplanlegging og miljø
 • Anna høgare utdanning kan bli vurdert ved relevant arbeidserfaring
 • Gode samarbeidseienskapar krevs.
 • Du bør like å jobbe sjølvstendig og erfaring frå å jobbe i team.

Personlege egenskapar

Vi ser etter personlege eigenskaper som

 • gode samarbeidsevner
 • er løysningsorientert
 • har engasjement
 • er fleksibilitet
 • er målbevisst
 • er positiv
 • gode kommunikasjonsevner

Anna

Aktuelle søkjarar vil bli innkalla til intervju. Kopi av vitnemål og attestar leverast i forbindelse med intervjuet.

Særskilt for stillinga

 • E-læringskurset for nytilsette i Midt-Telemark kommune skal gjennomførast før oppstart i stilling.
 • Førarkort kl. B
 • Disponere bil

Vi tilbyr

Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk.

Søknaden sendast

Søknad må sendast elektronisk via valget "søk på stilling".

Vi anbefalar å skrive søknadsteksten i eit teksbehandlingssystem før du startar søkjeprosessen. Da kan du kopiere/lime inn teksten i søknaden. Når du startar å registrere søknaden, må du gjere den ferdig. Det er ikkje mogleg å mellomlagre søknaden.
Hvis du har huka av for at du vil ha dokumenter og anna kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få ein epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Kontaktperson:
Aslak Gilde
einingsleiar
Mobil 94163722

Søknadsfrist

25.01.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!