13/01/2021

Rådgjevar/kommuneplanleggar, 100 % fast stilling

 • Midt-Telemark kommune
 • Bø i Telemark, Norge
Planlegging Rådgiver - Konsulent

Beskrivelse
SØKNADSFRIST: 25.01.2021

Omtale av arbeidsstaden

Stillinga ligg i sentral stab, og vil ha sin arbeidsplass på nyrenovert kommunehus i Bø. Du vil samarbeide tett med heile organisasjonen, særskildt teknisk eining.

Midt-Telemark kommune har utarbeida ny samfunnsplan, og arealplan vedtakas ila 2021.

Er du opptatt av samfunnsutvikling, er dette jobben for deg.

Kort om stillinga

 • Fast rådgjevar
 • Oppstart i stilling etter avtale
 • Næraste overordna er ass.kommunedirektør/ kommunalsjef
 • Tverrfagleg samarbeid og kommunikasjon med andre må du like

Arbeidsoppgåver

 • Samordne areal- og transportplanlegging og sentrumsutvikling
 • Planstrategi - utarbeide pg følgje opp årshjul, kommunal planlegging og rapportere på mål i samfunnsdelen og arbeide med handlingsdelen av samfunndelen (økonomiplanen)
 • Kommuneplanen - samfunnsplan og arealdelen
 • Samfunnsfaglege utfordringar og samhandlingsprosessar mellom ulike aktørar og interessentar
 • Bidrage i meirverknadsarbeid og kvalitetssikringsarbeid av alle plananr
 • Ha oversikt over viktige lokal samfunnsstatestikk - utvikle indikatorserr
 • Bidrage i tverrfaglege prosjekt innad og utad, bla Bygdepakka
 • Forberede og skrive politiske saker
 • Delta i regionale sarmarbeidsfora
 • Klimarapportering - klima plan
 • Beredskap/beredskapsansvarleg
 • Ferdigstille plan for beredskapsarbeid og følgje opp dettte på ein systematisk måte i samarbeid med kommunens leiargruppe

Arbeidsoppgåver og organisering kan vurderas ved tilsetting.

Krav til utdanning/ønskja kvalifikasjonar

 • Høgare utdanning innan feltet samfunnsplanlegging, samfunsgeograf
 • God kjennskap til regelverk og offentleg sektor
 • Analytisk, og evne til å tenke strategisk
 • Serviceinnstilt, kreativ og løysingsorientert
 • Trivs med å ha ei aktiv rolle, og leie komplekse tverfaglege prosessar
 • Gode samarbeidseienskapar, og samstundes evne til å jobbe sjølvstendig
 • Leveransedyktig og strukturert
 • Det er ønskjeleg med erfaring frå tilsvarande arbeid

Anna

Aktuelle søkjarar vil bli innkalla til intervju. Kopi av vitnemål og attestar leverast i forbindelse med intervjuet.

Særskilt for stillinga

 • E-læringskurset for nytilsette i Midt-Telemark kommune skal gjennomførast før oppstart i stilling.
 • Førarkort kl. B
 • Diponere bil

Vi tilbyr

Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk.

Søknaden sendast

Søknad må sendast elektronisk via valget "søk på stilling".

Vi anbefalar å skrive søknadsteksten i eit teksbehandlingssystem før du startar søkjeprosessen. Da kan du kopiere/lime inn teksten i søknaden. Når du startar å registrere søknaden, må du gjere den ferdig. Det er ikkje mogleg å mellomlagre søknaden.
Hvis du har huka av for at du vil ha dokumenter og anna kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få ein epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Kontaktperson:
Mona Slaaen
ass.kommunedirektør/ kommunalsjef
Mobil 40871029

Søknadsfrist

25.01.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!