12/01/2021

Sjukepleiarar, Kyrkjebø sjukeheim

  • Høyanger kommune
  • Kyrkjebø, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.01.2021

100% stillingar - arbeidstid: 3.delt turnus med arbeid 3.kvar helg.

Høyanger kommune er med i prosjekt legevaktpilot. Sjukepleiarar ved institusjonar og heimesjukepleien vil få ei særskilt oppgåve med legevakt på ettermiddag kvardagar og dag/ettermiddag helg og høgtid. Du får opplæring og kursing for legevaktoppgåver. Arbeidsoppgåver er ordinære sjukepleieoppgåver men vil og være ein del av legevakpilot. 

Søkjarar må ha sjukepleiarutdanning/norsk autorisasjon og førarkort kl B . Føremon med relevant praksis.

Vi ynskjer at du:

  • har evne til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre
  • er fleksibel og samarbeidsvillig
  • har godt humør
  • behersker norsk skriftleg og munnleg

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar. Løn etter gjeldande tariff. Den som vert tilsett må legge fram tilfredstillande politiattest.

Søknadsfrist

24.01.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!