12/01/2021

Sjukepleiararar, Høyanger sjukeheim

  • Høyanger kommune
  • Høyanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.01.2021

100% fast stilling ( omlag 60% av stillinga arbeid på natt / arbeid 3.kvar helg).  
100% fast stilling - 2-delt turnus med arbeid 3.kvar helg

Høyanger kommune er med i prosjekt legevaktpilot. Sjukepleiarar ved institusjonar og heimesjukepleien vil få ei særskilt oppgåve med legevakt på ettermiddag kvardagar og dag/ettermiddag helg og høgtid. Du får opplæring og kursing for legevaktoppgåver. Arbeidsoppgåver er ordinære sjukepleieoppgåver men vil og være ein del av legevaktpilot. 

Søkjarar må ha sjukepleiarutdanning/norsk autorisasjon. Føremon med relevant praksis.

Vi ynskjer at du:

  • har evne til å jobbe sjølvstendig og på lag med andre
  • er fleksibel og samarbeidsvillig
  • har godt humør
  • behersker norsk skriftleg og munnleg

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar. Løn etter gjeldande tariff. Den som vert tilsett må legge fram tilfredstillande politiattest.

Kontaktperson:
Sonja Myrekrok
tlf: +47 57711602
mob: +47 99219328

Heimeside:
www.hoyanger.kommune.no Søknadsfrist

24.01.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!