15/01/2021

Vernepleier eller sykepleier, 50 % fast stilling i Hjemmebaserte tjenester

 • Leka kommune
 • Leka, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 27.01.2021

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent.

Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra jordmor kommunepsykolog og ergoterapeut.

50 % FAST STILLING VERNEPLEIER ELLER SYKEPLEIER I HJEMMEBASERTE TJENESTER

Snarlig tiltredelse/etter avtale.
Stillingen er underlagt avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester.

Hovedoppgaver

 • selvstendig direkte pasientrettet arbeid, hovedsakelig hjemme hos brukere
 • medikamenthåndtering i tråd med forskrifter og vedtatte rutiner
 • iverksetting og oppfølging av medisinsk ordinert behandling
 • sørge for faglig forsvarlighet i sykepleiertjenesten
 • dokumentasjon og rapportering

Kvalifikasjoner

Du må

 • være autorisert sykepleier eller vernepleier
 • ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • framvise politiattest uten anmerkninger
 • ha førerkort kl. B
 • ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • kunne jobbe selvstendig
 • være ansvars- og kvalitetsbevisst
 • like varierte utfordringer
 • være løsningsorientert og fleksibel
 • jobbe systematisk og strukturert
 • bidra til et godt arbeidsmiljø

Som pleier hos oss får du

 • en spennende og meningsfylt arbeidshverdag
 • delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø
 • mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
 • lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP, og flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef for helse og velferd; Helga Bogen Størseth, telefon 936 92 634

Stillingen kan kombineres med andre stillinger i organisasjonen.

Søknad med CV og referanser sendes post@leka.kommune.no  – søknadsfrist 27.januar 2021.

Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.

Vi ser fram til å motta søknad fra deg!

Søknadsfrist

27.01.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!