15/01/2021

Avdelingsleder institusjonstjenester

 • Leka kommune
 • Sandefjord, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 27.01.2021

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog og ergoterapeut. 

100 % FAST STILLING AVDELINGSLEDER INSTITUSJONSTJENESTER

Snarlig tiltredelse / tiltredelse etter avtale

Avdelingsledere for institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenester er direkte underlagt kommunalsjef for helse og velferd. 

Avdelingsleder har det faglige, økonomiske og personalmessige ansvaret på sin avdeling.

Det vil være et naturlig samarbeid mellom avdelingslederne på daglig basis. I perioder, f.eks. ved ferieavvikling, legges det opp til at avdelingslederne overtar/ivaretar den andres oppgaver og ansvar for hverandre.  

Din kompetanse og egenskaper

Du må ha

 • autorisasjon som sykepleier
 • gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • politiattest uten anmerkninger
 • erfaring med relevante digitale fagsystemer, eller få opplæring før tiltredelse
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

Du bør ha

 • ledererfaring / kompetanse innen ledelse
 • relasjonskompetanse
 • fokus på og erfaring med arbeidsmiljøutvikling

Du må være

 • ansvarsbevisst
 • tydelig engasjert
 • kvalitetsbevisst
 • løsningsorientert
 • fleksibel
 • strukturert 

Som avdelingsleder hos oss får du

 • en spennende arbeidshverdag
 • delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø
 • mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
 • lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP, og flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef for helse og velferd; Helga Bogen Størseth, telefon 936 92 634

Søknad med CV og referanser sendes post@leka.kommune.no – søknadsfrist 27.januar 2021.

Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3. 

Vi ser fram til å motta søknad fra deg!

Søknadsfrist

27.01.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!