11/01/2021

Overtannlege Tromsø

 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Tromsø, Norge
Tannhelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 25.01.2021

Om stillingen og arbeidsoppgaver: 

Den offentlige Tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark har ledig en 100 % fast stilling som overtannlege for Tromsø tannhelsedistrikt. Stillingens ansvarsområde omfatter den offentlige tannhelsetjenesten i Tromsø og Karlsøy kommune.

Overtannlegen er daglig leder av sitt distrikt, og er faglig og administrativ ansvarlig. Overtannlegen skal medvirke til at tannhelsetjenesten holder et høyt faglig nivå. Videre skal overtannlegen arbeide for gode arbeidsforhold som gir anledning til faglig og personlig utvikling for medarbeiderne. Stillingen som overtannlege vil gi rom for å vedlikeholde og praktisere klinisk kompetanse gjennom pasientbehandling.

Det er sju tannklinikker innenfor distriktet; fem større klinikker i Tromsø by, samt tannklinikk på Åsgård sykehus og på Hansnes. Distriktet har også ansvar for tannbehandling ved Tromsø fengsel og for tannbehandling i narkose ved UNN. Overtannlegen har ansvar for å organisere tannlegevakt i Tromsø by. Totalt antall ansatte innenfor ansvarsområdet er i dag ca. 70.

Det finnes klinikksjefer på de enkelte enhetene som vil være overtannlegens støttespillere.

Stillingen inngår i fylkestannhelsesjefens ledergruppe. Det gis administrativ støtte fra Fylkestannhelsesjefens egen stab samt fra fellestjenester i fylkeskommunen. Tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark ønsker å fremstå som en moderne og effektiv tannhelsetjeneste med høy kvalitet.  

Kvalifikasjonskrav:  

 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Beherske norsk språk tilfredsstillende både muntlig og skriftlig
 • Ledererfaring
 • Erfaring med digitale plattformer
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper:

Den som blir ansatt i stillingen må kunne mestre både styring og lederskap. I lederskap legger vi at lederen må kunne kommunisere mål, verdier og strategier, samt frigjøre energi ved å inspirere, støtte, utfordre og skape muligheter.  

Vi tilbyr: 

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger som medlem av KLP
 • Vi er IA bedrift
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsinnskudd trekkes med 2 % 

  Søknaden skal inneholde: 

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)   

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.    

Søknadsfrist og andre opplysninger: 

Søknadsfrist: 25.januar 2021

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. Helsepersonelloven § 20a.  Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Kontaktpersoner:

Marit Eidissen
mob: +47 41011140

Per Ove Uglehus
tlf: +47 77788284
mob: +47 92817743

Søknadsfrist

25.01.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!