08/01/2021

Adjunkt/lektor

 • Gratangen kommune
 • Gratangsbotn, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

 

SØKNADSFRIST: 31.01.2021

Kort om stillingen

Det er ledig ei fast 100% stilling.

Gratangsbotn skole er en fådelt 1-10 skole med ca. 50 elever. Gratangsbotn skole har fokus på faglig utvikling, lærings- og klassemiljø, trivsel og lokalmiljø.

Som lærer sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Planlegger og leder elevenes læring. Bidrar til godt samarbeide med foreldre. Deltar og bidrar i et lærende fellesskap på skolen og samarbeider med andre faginstanser.

Kvalifikasjonskrav

 • Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til Opplæringsloven kapittel 14.
 • For stillingene krever skolen lærerutdanning for 1. - 7. trinn. Det ønskes faglig fordypning i basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
 • Godkjent pedagogisk utdanning som kvalifiserer til undervisning i grunnskolen.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Det er ønskelig med undervisningserfaring fra grunnskolen.
 • God vurderingskompetanse.
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Du har evnen til å samarbeide og skape gode og trygge relasjoner i klasserommet
 • Fortrinnsvis med spesialpedagogisk kompetanse og erfaring.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Erfaring fra arbeid som lærer i grunnskolen er ønskelig.
 • Kontaktlæreransvar kan bli aktuelt.
 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning på alle trinn.
 • Skole/hjem-samarbeid.
 • Delta i skolens utviklingsarbeid.
 • Vi søker lærere, med undervisningskompetanse for, og helst erfaring fra grunnskolen.
 • Arbeidsoppgavene utføres i tråd med gjeldende instrukser for lærere, og ellers i samarbeid med trinnets lærere og skolens ledelse.
 • Undervisning i noen av basisfagene (norsk, engelsk og matematikk)
 • Kontaktlæreransvar
 • Bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling
 • Bidra til profesjonsfaglig utvikling sammen med kolleger
 • Skape gode relasjoner til elevene
 • Skape trygt og godt læringsmiljø for alle i klasserommet
 • Tydelig klasseledelse
 • Bidra til godt skole/hjem samarbeid
 • Bidra til godt team- og fagsamarbeid

Personlige egenskaper

 • Du er en engasjert, pålitelig og faglig dyktig lærer.
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og har gode evner til samarbeid.
 • Du har evne til å arbeide selvstendig.
 • Du er en tydelig leder i klasserommet, med fokus på gode relasjoner mellom elever.
 • Du har gode evner til å bygge tillitsrelasjoner til elever og foreldre.
 • Du har ambisjoner på vegne av elevene, og evne til å tilpasse undervisningen gjennom å bruke varierte læringsstrategier, metoder og aktiviteter.
 • Du er utviklingsorientert og bidrar positivt i skolens felles lærings- og utviklingsarbeid.
 • Du har godt humør.
 • Personlige egenskaper blir vektlagt.
 • Du har god fremstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig

Språk

For stillingen kreves det norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere, dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Et positivt og inkluderende kollegium.
 • En utfordrende og interessant stilling med muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP).

Nærmere opplysning

 • Vitnemål og attester tas med på intervju.
 • Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
 • Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25).

Søknad sendes

Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må bringes med til event. intervju. Søkere kan bli offentliggjort selv om det bes om unntatt offentlighet, du vil i så fall bli kontaktet av oss.

Kontaktperson:

Steinar Ellefsen
Rektor
E-post steinar.ellefsen@gratangen.kommune.no 
Mobil 46449030
Arbeid 48400022

Gro Saltvik-Øvergård
Sektorleder oppvekst og kultur
E-post gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no 
Mobil94809025
Arbeid77021800

Søknadsfrist

31.01.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!