07/01/2021

Sykepleiere, Sølvsuper helse- og velferdssenter

 • Bodø kommune
 • Bodø, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.01.2021

Hvem er du?

Du er den som ser muligheter. Du har lyst, energi og et ønske om å videreutvikle din sykepleiefaglige kompetanse. Internundervisning i de temaene som du brenner for og er faglig sterk i er noe du godt kan gjøre (men ikke må). Liker du å jobbe tverrfaglig er vi plassen for deg, siden her vil du få jobbe i et team sammen med sykepleiere, leger, ergoterapeuter og fysioterapeuter. 

Her vil du og din kompetanse være viktig for de andre i teamet, våre pasienter og pårørende. Har du videreutdanning og/eller erfaring med arbeid innen kognitiv svikt/demensomsorg, lindrende omsorg og pleie eller geriatri er det topp.

Hos oss vil du

Få 100 % fast stilling sammen med andre sykepleiere med høyt faglig nivå.

Kollegaer med høy klinisk kompetanse, videreutdanning og mye erfaring som vil veilede deg til du er trygg i vår måte å jobbe på. Vi har fadderordning for nyutdannede der vi gir deg god oppfølgning og opplæring inntil du føler deg trygg.

Vi har fast internundervisning og kursdager i turnus så du vil få faglig påfyll og øke din kompetanse i våre fagfelt. Det er mulighet for videreutdanning i henhold til kompetanseplan.

Varierte arbeidsoppgaver

 • Utføre sykepleiefaglige observasjoner, kartlegging og iverksette nødvendige tiltak
 • Utføre nødvendige omsorgsoppgaver i forhold til pasientene i avdelingen
 • Medikamenthåndtering
 • Samhandling med aktuelle samarbeidspartnere som pasient, pårørende, Tildelingskontoret, hjemmetjeneste, tverrfaglige ressurser.
 • Planlegging og administrering av de daglige gjøremål
 • Veiledningsoppgaver i forhold til studenter og annet personell
 • Dele faglige kunnskaper med andre
 • Dokumentasjonsansvar i henhold til gjeldende lovverk

Hvem er vi?

Sølvsuper helse- og velferdssenter har 74 døgnplasser. Alle våre korttidsplasser skal om få år samlokaliseres i nytt helsehus. Vi skal utmerke oss som et medisinsk- og tverrfaglig kompetansesenter på forebygging og behandling.

Alt arbeid skal baseres på etisk refleksjon. Tjenestene skal holde høy kvalitet fra ansatte med nødvendig og flerfaglig kompetanse, og alle ansatte skal ha felles målforståelse og verdiforankring.

Om stillingene

Kortbølgen 21 korttidsplasser:
primært for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.

Ledig stilling i Kortbølgen:

 • 65 % fast nattstilling med jobb hver 3. helg.

Mellombølgen/Bølgen:
Sammenslått avdeling med totalt 32 korttidsplasser. Avdelingen inneholder syv KAD-plasser og fem lindrende plasser. Korttidsplassene i Bodø skal ha fleksibel bruk og vi dekker det plassbehovet som Tildelingskontoret til enhver tid har behov for.

Ledige stillinger i Mellombølgen/Bølgen:

 • 100 % fast d/a med arbeid hver 4. helg
 • 100 % fast d/a med arbeid hver 4. helg
 • 100 % vikariat d/a i periode d.d – 15.09.21 med mulighet for forlengelse.
 • 70,4 % fast natt.

Langbølgen:
Avdeling for 21 somatiske langtidsplasser i institusjon.

Ledig i Langbølgen

 • 100 % fast d/a

Sølvsuper helse- og velferdssenter er en av virksomhetene som har innført heltidskultur i Bodø kommune og målet er å etablere en heltidskultur i hele Bodø kommune. Ansatte har fått økt sine stillinger gjennom prosjektet og det er forhandlet frem et eget heltidskulturtillegg.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Hjertelig velkommen som søker! Spesifiser gjerne hvilken stilling du søker.

Har du spørsmål eller ønsker nærmere opplysninger, så ber vi deg ta kontakt med:

Virksomhetsleder
Trond Skårn
Mobil 93448479 eller kontor 75593010
Mail: trond.skarn@bodo.kommune.no

Konstituert avdelingsleder Mellombølgen/Bølgen
Ine Marie Lillevik
Telefon 75593061
Mail: ine.marie.lillevik@bodo.kommune.no

Avdelingsleder Langbølgen
Trine A. Johansen
Telefon 75593041
Mail: trine.anita.johansen@bodo.kommune.no

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Annet

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden)

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.
Ved interntopprykk kan andre stillingsbrøker bli ledige. 

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024!

Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024. Vi er offensive, gode på samhandling og utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!

Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

Søknadsfrist

24.01.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!