06/01/2021

Sjukepleiararar, Vassenden heimeteneste

 • Sunnfjord kommune
 • Vassenden, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 18.01.2021

Vassenden heimeteneste har ledige stillingar for sjukepleiararar

Heimetenesta har base ved Vassenden omsorgssenter. Vi yt tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp, velferdsteknologi, matombringing og dagtilbod. Eininga har ansvar for bebuarar i 39 omsorgsbustadar, i tillegg til brukarar ute i bygdene.

Vi har ledig følgande stillingar:

100 % fast stilling som sjukepleiar ledig frå snarast.

100 % stilling vikariat som sjukepleiar frå snarast til 31.12.2021.

Stillingane er i 3-delt turnus med arbeid kvar 3. helg.

Heimetenesta er ein del av ressurssjukepleiarnettverket for kreftomsorg og lindrande behandling, og har fleire tiltak innan demensomsorg og kvardagsrehabilitering. Vi ønsker å vere ei levande teneste med eit framtidsretta fokus, der fagutvikling står sentralt.

Krav til søkar:

 • norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • gyldig politiattest.
 • gode norskkunnskapar, skriftleg og muntleg
 • god IT-kunnskap
 • førarkort klasse B

Vi søker etter deg som:

 • er fleksibel og likar utfordringar, og taklar å jobbe på ulike avdelngar
 • er ein engasjert person som kan jobbe sjølvstendig ute på oppdrag og er trygg på eigne avgjerder
 • fungerer godt i team i bustad og har evne til å delegere oppgåver
 • er strukturert, ansvarsbevisst og løysingsfokusert
 • viser tålmodigheit når det er behov for det
 • har motivasjon og evne til å tileigne deg ny kunnskap og bidra til tenesteutvikling
 • bidreg til eit positivt og godt arbeidsmiljø
 • er nytenkjande og kreativ
 • sjukepleiarar som vert ferdig utdanna i desember er særskilt velkomne til å søke på stillingane.

Personleg eignaheit vil bli vektlagt

Kva tilbyr vi:

 • engasjerte kollegaer og leiarar
 • inkluderande miljø
 • pasientnært og fagleg fokus
 • faglege utfordringar
 • drivande godt arbeidsmiljø
 • god og tilstadeverande leiing
 • ein arbeidsplass du kan vere stolt av
 • gode pensjon- og forsikringsordningar
 • tilsetting etter dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar 

Du må søke elektronisk.

Velkommen som søkar!

Kontaktperson:
Irene Svarstad
tlf: +47 57 72 64 72
mob: +47 911 30 455

Søknadsfrist

18.01.2021

Ansettelsesform

Fast,   Vikariat  

Søk her!