05/01/2021

50% vikariat ved vaktmesterseksjonen

  • Rennebu kommune
  • Rennebu, Norge
Vedlikehold - Drift

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 17.01.2021

På grunn av sykdom er 50% vikariat ved vaktmesterseksjonen ledig for snarlig tiltredelse. Varighet 6 mnd med mulighet for forlengelse.

Hovedarbeidsområder

Stillingen inngår i et vaktmesterteam på 5 stillinger med arbeidsområde drift og vedlikehold av kommunale publikumsbygg og boligbygg, med tilhørende utearealer, samt oppfølging av kommunens bilpark. Seksjonen skal i tillegg bistå avdeling for integrering og kvalifisering (flyktningetjenesten) i arbeidet med tilrettelegging av boliger for flyktninger.
Andre oppgaver ved avdelingen kan også tillegges vaktmesterseksjonen.

Ønskede kvalifikasjoner

Stillingen krever evne til selvstendig arbeid, fleksibilitet og ordenssans med relevant utdanning og allsidig praksis innen drift og vedlikehold av bygg.
Det er ønskelig at den som tilsettes har kjennskap til data, da mange av våre anlegg er datastyrt.

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier 

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving
Lønn etter avtaleverk
God pensjons- og forsikringsordning

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.
Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 947 86 930.

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste
Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Kontaktperson:
Geir Fjellstad
Avdelingsleder
E-post geir.fjellstad@rennebu.kommune.no 
Arbeid 91566319

Søknadsfrist

17.01.2021

Ansettelsesform

Vikariat  

Søk her!