23/07/2018

Fastlege

 • Vadsø kommune
 • Vadsø, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 19.08.2018

Ved Helseenheten i Vadsø kommune blir det fra sommeren 2018 ledig en 100 % fast stilling som fastlege.

Opplysninger om enheten
Legeseksjonen er 1 av 7 fagavdelinger i helseenheten (helsesekretærer, helsestasjon inkl. jordmor, ergo. og fysio, lab. og sykepleie seksjonen inkl. fengselshelsetjenesten). Helseenheten har 42 ansatte, hvorav vi har 10 fastlegestillinger, inkl. kommuneoverlege, en turnuslege og en 50 % fast legestilling som dekker noe av de kommunale oppgaver.

Opplysninger om stillingen
Praksisen er uselektert og vi jobber tett med de andre avdelingene i Helseenheten. Vi driver lysbehandling, har ambulerende hudlege, nyrelege, har egen dialyseavdeling og gir cytostaticabehandling og andre infusjoner.
Kommunen har også ansvaret for drift av 1 KAD plass og sykestue med lindrende enhet. Listestørrelsen er p.t. 750 pasienter, det må også påregnes inntil 7,5 timer kommunalt legearbeid. Stillingen inngår i legevaktsordningen.

Kvalifikasjoner/egenskaper
Du må ha norsk autorisasjon som lege og gjerne være spesialist i allmennmedisin. Må ha gjennomført norsk turnustjeneste, beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig godt.

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og god samarbeidsevne.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass i kontinuerlig utvikling og med tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Spesialisering i allmennmedisin
 • En jobb hvor du får utvikle deg som lege
 • Dekning av flytteutgifter iht. reglement
 • Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt
 • Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år
 • God pensjonsordning.

Lønns- og tilsettingsvilkår

 • Fastlønn, lønn iht. avtale
 • Medlemskap i pensjonskasse
 • Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Tiltredelse
Det er ønskelig med tiltredelse høst 2018.

Søknad sendes
I søknaden oppgis minimum to referanser.
Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjemaet og nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www.vadso.kommune.no under ledige stillinger. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Til intervju tar du med deg godkjente vitnemål.

Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose og MRSA fremlegges, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Søknadsfrist 19.08.18, ref.nr. 1485

Kontaktpersoner
Vivian Wara, Enhetsleder, tlf.: 78 94 25 78, mobil: 990 42 238, vivian.wara@vadso.kommune.no
Britt Larsen Mehmi, Kommuneoverlege, tlf.: 78 94 25 00, mobil: 920 96 002, britt.larsen.mehmi@vadso.kommune.no

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå