03/09/2018

Psykolog - 100% fast - 2. gangs utlysning

 • Gamvik kommune
 • Gamvik, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Psykologi

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 23.09.2018

Gamvik kommune har i samarbeid med Finnmarkssykehuset/SANKS, opprettet en ny stilling som psykolog. Gamvik kommune blir arbeidsgiver, og stillingen er plassert i kommunens psykiatritjeneste og rapporterer til helseleder. Faglig rapporterer du både til helseleder og aktuelt fagmiljø innenfor spesialisthelsetjenesten etter nærmere avtale. Stillingen gir en unik mulighet til å arbeide i både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver

50% i den kommunale delen av stillingen:

 • Behandling innen psykisk helse med særlig fokus på rusproblematikk
 • Være kommunens hovedressurs innen arbeidet med psykisk helse

50% i spesialisthelsetjenesten:

 • Diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak
 • Behandling innenfor et bredt spekter av tilstander
 • Arbeid i flerkulturelt miljø

Felles:

 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Reisevirksomhet må påregnes

Vi søker en medarbeider som har:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Erfaring fra primær- eller spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Interesse for forskning og fagutvikling
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig med god framstillingsevne
 • Personlige egenskaper som initiativrik, engasjer, fleksibel og strukturert. Dette vil bli vektlagt.

Vi oppfordrer også sisteårsstudenter til å søke stillingen.

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn i tråd med tariff
 • Delvis dekning av flytteutgifter
 • Hjelp til å skaffe bolig

I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Spørsmål vedr. stillingen rettes til kommunens helseleder Anne Marie Magnussen - telefon 78 49 63 12 - e-post
anne.marie.magnussen@gamvik.kommune.no

Kontaktinformasjon til SANKS leder Gunn Heatta: e-post gunn.kristin.heatta@finnmarkssykehuset.no eller mobil 41 12 05 46.

Søknad samt CV leveres elektronisk via denne siden. Kopi av vitnemål etc. sendes kun etter oppfordring.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå