22/12/2020

Leder for anleggsavdelingen i Etat for idrett

 • Bergen kommune
 • Bergen, Norge
Bygg og anlegg Ledelse

BeskrivelseSØKNADSFRIST: 17.01.2021 

Har du lyst til å være med å utvikle utendørs idrettsanlegg i Bergen kommune? Etat for idrett søker etter ny leder for anleggsavdelingen.
 
Anleggsavdelingen består pr tid av tre årsverk, og jobber med utvikling og prosjektledelse av utendørs idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. De deltar også i planleggingsfase av andre idrettslige prosjekter, og er knyttet tett opp mot idrettslag og andre aktuelle brukere. Videre har avdelingen ansvaret for etatens anskaffelser og søknad om spillemidler. Oppdatering av fagkunnskap innenfor idrettsfaget og miljø er også en viktig rolle og oppgave.
 
Stillingen skal medvirke til at kommunen når sine mål innen idrettsfeltet, og inngår som en viktig del av helheten i Etat for idrett. Denne inneholder også drift av offentlige idretts- og badeanlegg i Bergen kommune, aktivitetsutvikling og stabstjenester for over 100 årsverk.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging og utvikling av det anleggsfaglige på kommunale utendørsanlegg
 • Utredningsarbeid, planlegging og prosjektledelse av utendørsanlegg for idrett og fysisk aktivitet'
 • Utvikle og følge opp prosjekter i samarbeid med andre avdelinger, idretts- og friluftsorganisasjoner 
 • Offentlig anskaffelser av entrepriser
 • Personalansvar og økonomisk oppfølging og kontroll av avdelingens portefølje
 • Som en del av ledergruppen tar du del i strategiutviklingen i Etat for idrett

Kvalifikasjoner

 • Erfaring og/eller utdannelse fra bygg og anleggsbransjen ønskelig
 • Ledererfaring en fordel
 • Du må ha interesse og kjennskap om idrett og fysisk aktivitet
 • Erfaring med prosjektledelse fra anleggsbransjen er et pluss
 • Det er en fordel med erfaring knyttet til offentlige anskaffelser 

Utdanningsnivå

 • Minimum Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsvillig
 • Evne til nyskaping og videreutvikling
 • Være pådriver for nye prosjekter
 • Jobbe strukturert og effektivt
 • Pågangsmot og stå-på-vilje
 • Samfunnsengasjert

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Arbeidsplass som er knyttet til inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Fleksibel arbeidstid 

Om arbeidsgiveren

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Kontaktpersoner:
Torbjørn Iversen
Direktør, Etat for idrett
Telefon 932 06 687

Alette Stang
Personalrådgiver
Telefon 408 12 081

Søknadsfrist

17.01.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!