31/08/2018

Vi trenger 2 Kommunepsykologer / Psykologspesialist - Vennesla kommune

 • Vennesla kommune
 • Vennesla, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Psykologi

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 23.09.2018

Vennesla kommune ønsker å bygge opp et miljø rundt psykologtjenesten, derfor ønsker vi å ansette 2 Psykologer i 100 % stilling, slik at vi blir faglig sterkere. Psykologene vil bli ansatt i følgende enheter: 

Enhet for barn og familie består av barneverntjenesten, helsestasjon, familiesenter, jordmortjenesten, PPT, Habilitering for barn og unge, Barnefysioterapi og spes.ped.team 0-6 år. Resultatenheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge, slik at riktig tiltak kan settes inn så tidlig som mulig. 

Stillingen som kommunepsykolog i enhet for barn og familie vil være organisert som en del av familiesenteret og ellers jobbe i nært samarbeid med de øvrige faggruppene i enhet barn og familie. Oppgaver vil i hovedsak være samtaler med barn/unge og gravide.

Enhet for Livsmestring gir tilbud etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år, og har i tillegg avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. 

Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og eller rusproblemer, og personer med utviklingshemming.
Stillingen som kommunepsykolog i enhet for Livsmestring, er i tillegg et kommunesamarbeid med Iveland kommune, derfor vil denne stillingen være tilknyttet med 20 % til Iveland kommune.

Vi tilbyr 

Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø i begge enheter som er i stadig utvikling. Flotte kolleger med engasjement og mye spennende kompetanse. God pensjonsordning og lønn etter gjeldende tariff.

Det kreves Politiattest av nyere dato jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Det kreves sertifikat for klasse B, samt å kunne disponere egen bil.

Arbeidsoppgaver:

 • I enhet for barn og familie:
 • Delta i behandling og oppfølging av barn, unge og gravide.
 • I enhet for Livsmestring:
 • Delta i behandling og individuell oppfølging av brukere med psykiske helseproblemer, rusavhengighet og personer med kognitive utfordringer.

Felles for begge stillinger:

 • Yte veiledning i sammensatte saker
 • Delta i lavterskel - og forebyggende arbeid.
 • Bidra med intern kompetanseheving, utviklingsarbeid og tverrfaglig samarbeid i kommunen.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjenning som psykolog (profesjonsstudium).
 • Ønskelig med klinisk spesialisering.
 • Ønskelig med praksis fra lignende arbeid i offentlig sektor (kommunepsykolog).
 • Det kreves meget gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Utdanningsretning:

 • Psykologi / Filosofi / Sosiologi

Utdanningsnivå:

 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:

 • Du må ha evne til å samarbeide med andre, Du er positiv og skape trygghet og gode relasjoner. Du har godt humør og vilje til å stå på. Stillingen krever også stor grad av selvstendighet og struktur. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå