17/12/2020

Seksjonsleder helse og omsorg - Åpen omsorg

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 14.02.2021

Båtsfjord kommune er organisert som en to-nivå -kommune med 8 virksomheter, hvor en av disse er helse og omsorg. Denne virksomhet består blant annet av sykeavdeling, demensavdeling, alderspensjonat, bolig for psykisk utviklingshemmede og legekontor. Sykehjemmet består av 19 faste sykehjemsplasser derav 9 i egen post for demente pluss to akuttplasser og kjøkken.

Åpen omsorg er de tradisjonelle hjemmetjenester med base ved omsorgsboligene (som vi kaller Alderspensjonatet). Alt er organisert i Helsesenteret; nyoppusset og tidsriktig, sammen med administrasjon og legekontor. 

Båtsfjord kommune søker nå etter seksjonsleder for hjemmebaserte tjenester i 100 % fast stilling for tiltredelse så snart som mulig.

Om enheten

Åpen omsorg har per i dag ca 80 personer som får tilbud tjenesten, og det er 15 ansatte.

Seksjonsleder har selvstendig fag-, personal- og økonomiansvar, og rapporterer til helse og omsorgssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Fagledelse
 • Økonomi og drift
 • Personalforvaltning
 • Pasientrettingeter

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Ønskelig med ledererfaring og kjennskap til personalplanlegging, turnusarbeid og økonomistyring

 

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Hjelp med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark
 • Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur

Generelt

 • Det gjøres oppmerksom på at navnet på søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, jf offentleglova § 25.
 • Politiattest datert i løpet av de tre siste måneder, må fremlegges ved ansettelse.
 • Det må opplyses om status for tub og antibiotikaresistente bakterier (MRSA, ESBL,VRE). 

Spørsmål om stillingen

 • Fung helse- og omsorgssjef Tove Gotvassli, epost tove.gotvassli@batsfjord.kommune.no
 • Seksjonsleder June Nergaard, epost june.nergaard@batsfjord.kommune.no 

Søknadsfrist

14.02.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!