14/12/2020

Sandefjord kommune satser på deg som vernepleier. Vi har flere ledige stillinger.

 • Sandefjord kommune
 • Sandefjord, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

Sandefjord kommune

SØKNADSFRIST: 22.01.2021

Vernepleier

Seksjon Bolig, Aktivitet og Avlastning 

Seksjon Bolig, Aktivitet og Avlastning (BOA) består av 13 enheter som i hovedsak gir tjenester til voksne personer med ulik grad av utviklingshemming. Tjenestene gis som ambulerende tjenester, tjenester i heldøgns bemannede boliger, avlastning, samt dagtilbud. Det er et mål å være en seksjon som kjennetegnes av heltidskultur. Vi har ulike arbeidstidsordninger som bygger oppunder denne målsetningen. Det arbeides målrettet i seksjonen for felles kultur, forståelse og støtte på tvers av enhetene.  

Seksjon BOA trenger flere vernepleiere og har behov for dere som er initiativrike, dyktige, innovative, tar ansvar og som bidrar til utvikling og løsning av kommunens og seksjonens oppgaver. I våre tjenester er ivaretakelse av brukers rettigheter og aktiv deltakelse i sitt eget liv viktige prinsipper for alle ansatte.  

Seksjon BOA har felles utlysning og vil ha felles informasjonsmøte hvor de ulike enhetene blir presentert i forkant av intervjuruder  for å sikre at det er rett person som ansettes på rett plass.   

Seksjon BOA har 9 ledige 100% stillinger fordelt på 7 ulike enheter. Variasjon i oppgavene i seksjonen gjenspeiles i enhetenes størrelse og årsverk. Videre vil arbeidsoppgaver, fokusområder og behovet for kompetanse variere ut ifra tjenestene som ytes i de aktuelle enhetene.  

Enheter som ønsker nye dyktige medarbeidere er: Budalen, Hasle, Ekeberg, FrydenbergslettaSverstad og Laholmåsen.  

Seksjon BOA holder muligheten åpen for at ytterligere enheter kan eller vil ha behov for vernepleierkompetanse i utlysningsperioden. 

Kvalifikasjoner:  

 • Bachelor i vernepleie (siste års studenter i vernepleie har mulighete til å søke og kan bli vurdert)
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming, målrettet miljøarbeid og utfordrende atferd 
 • Kunnskap om lovverk som regulerer tjenestene, herunder HOL kap. 9 
 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Gode datakunnskaper 
 • Må kunne jobbe selvstendig, så vel som i team 
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Førerkort kl. B, manuelt gir 

Personlig egnethet vektlegges.   

Arbeidsoppgaver 

 • Målrettet arbeid, sammen med leder for aktivt å øke faglige kvalitet, herunder HOL kap 9, samt opprettholde god kultur og kollegaivaretagelse i boligen  
 • Ansvarlig for veiledning av kollegaer  
 • Ansvar for faglig arbeid i avdelingen som kartlegging, utarbeide mål - og tiltaksplan, tiltak og oppfølging 
 • Sikre intregitet og respekt ovenfor beboerne 
 • Tilrettelegge for arbeid og aktiviteter 
 • Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte brukers behov 
 • Dokumentasjon 
 • Medisinansvar  
 • Fagansvar/ tjenesteansvarlig/Iplos  

Vi kan tilby: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Personlig og faglig utvikling 
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Lønn som følger av lokalt rekrutteringsfokus; avhengig av ansiennitet lønnes man i spennet kr 451.400 - 506.400. (dvs. ved 0 – 6 års ansiennitet, får man årslønn som 8 års ansiennitet). 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene 

Andre forhold: 

 • Det er krav til fremlegg av gyldig politiattest, jf Helse og omsorgstjenesteloven §5-4 
 • Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. 
 • Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale, med stillingskode 6455 - Vernepleier 
 • Gjensidig prøvetid er 6 måneder. 
 • Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. 
 • Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Kontaktpersoner:

BUDALEN og HASLE: leder Hilde Ristvedt
mob: +47 970 08 114

EKEBERG: leder Lena Sundklakk Madsen
mob: +47 478 95 231

FRYDENBERGSLETTA: leder Tone Helen Skjolden
mob: +47 468 49 305

LAHOLMÅSEN: leder Stian Tønnessen
mob: +47 90745060

SVERSTAD: leder Ellen Christine Andersen
mob: +47 909 17 959

Søknadsfrist

22.01.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!