14/12/2020

Fast 100 % stilling som ergoterapeut/frisklivskoordinator

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.02.2021

Om stillingen

Hjemmeomsorg og hjemmesykepleie, sykehjem og prehospitale tjenester. Dette vil være din hverdag hvis du kommer og jobber for oss.

Samhandlingsreformen, en aldrende befolkning og en målsetning om at flest mulig skal bo hjemme så lenge som mulig, har gitt en brukergruppe som er eldre, sykere og har et mer komplekst sykdomsbilde.

Vi ønsker nå å styrke vårt tverrfaglige arbeid rundt våre brukere og ser derfor etter ergoterapeut/frisklivskoordinator som vil bidra til økt kvalitet og helhetlig omsorg i vår tjeneste! Som ergoterapeut/frisklivskoordinator hos oss vil du møte brukere med varierende behov. Vi ser etter deg som har høyt fokus på hverdagsmestring og brukeres egenressurser. Vi anerkjenner at helse også handler om et meningsfullt liv hvor brukeren skal mestre sin hverdag slik som vedkommende ønsker. Du vil også være en nøkkelressurs i samhandlingen med andre faggrupper, deltager i vårt velferdsteknologiprosjekt og derved sikre en god tverrfaglig tilnærming.  

Friskliv skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Frisklivsentralen er et lavterskeltilbud som kan bidra til livsstilsendring og endring av helseatferd. Som frisklivskoordinator har du ansvar for drift og videreutvikling av frisklivssentralens tilbud.

Nå søker vi engasjert ergoterapeut/frisklivskoordinator til vår tjeneste! 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til mestring og utførelse av hverdagsaktiviteter
 • Veilede, assistere og tilrettelegge for brukerens egenomsorg
 • Utføre ergoterapitjenester 
 • Kartlegge funksjonsnivå for brukere ut fra bosituasjon
 • Kartlegge ADL og rehabiliteringspotensiale hos bruker
 • Delta i direkte brukerrettet arbeid
 • Ansvar for kommunens hjelpemiddelformidling
 • Deltakelse i planlagt innføring av velferdstekonlogi i helse og omsorg

Arbeidsoppgaver som ergoterapitjenester/frisklivskoordinator:

 • Ansvar for daglig drift av Frisklivssentralen
 • Profilering av - og rekruttering av deltagere til Frisklivssentralen
 • Samarbeid med primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, Åpen omsorg og NAV
 • Gruppetrening og gruppeundervisning
 • Oppstarts-, evaluerings- og avslutningssamtaler med deltakerne
 • Annen individuell oppfølgning
 • Samarbeide med private og frivillige aktører
 • Dokumentasjon i fagprogrammet

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent ergoterapeut
 • Gode skandinaviske språkkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort klasse B

Vi ser etter en person med følgende egenskaper:

 • Engasjert
 • Samarbeidsorientert
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Strukturert

Vi tilbyr

 • Faglig utviklende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå
 • Kompetanseutvikling i forhold til arbeidsoppgaver
 • Nedskriving av studielån og lavere skatt (folkereg. i Finnmark)
 • Hjelp til å finne bolig
 • Full barnehagedekning

Generelt

 • Før tiltredelse må gyldig politiattest jfr. § 5-4 i helse-og omsorgstjenesteloven fremlegges, prøvetid er 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.
 • Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.
 • Oppgi minst to referanser i søknaden.

Spørsmål om stillingen

 • Fungerende leder for kurative tjenester: Arild Hammeren, tlf 902 21241, epost arild.hammeren@batsfjord.kommune.no

Søknadsfrist

01.02.2021

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!