30/08/2018

Ergoterapeut

  • Ibestad kommune
  • Ibestad, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 30.09.2018

Er du en person som vil arbeide med mennesker, forebygge - og tilrettelegge og samtidig være med og utforme fremtidige helsetiltak i kommunen.

Da må du lese denne utlysningen.

Hvem er du?
Du er en person som er tillitvekkende og selvstendig. Du må ha god evne til å kommunisere og samarbeide med andre. Vi ønsker at du har erfaring innen fagområdet og at du er ferdig utdannet ergoterapeut og at du har autorisasjon. Dersom du likevel ennå ikke er ferdig med utdannelsen eller dersom du ønsker å ta denne, så ta kontakt med oss likevel, kanskje vi kan bli enige om noe sammen.

Hva blir dine arbeidsoppgaver?
Du har et selvstendig ansvar for behovsvurderinger og tilrettelegging for brukerne. Du får ansvar for kommunalt hjelpemiddellager og i denne forbindelse må du ha tett samarbeid med hjelpemiddelsentralen og kommunens vaktmesterkorps. Du skal drive med veiledning, opplæring og oppfølging av hjelpemidler for den enkelte bruker. Du må arbeide etter målsettinger og prioriteringer innenfor fagområdet og arbeidet må utføres slik at det bidrar til stor brukertilfredshet.

Du vil også få andre relevante oppgaver samt veiledningsoppgaver som er relatert til fagområdet.

Du vil også ha ansvar for egen fagutvikling. Ansvaret for et faglig forsvarlig nivå på tjenesteytelsen vil også bli tillagt deg.

Hvordan er det hos oss?
Du vil få arbeide i en organisasjon med høy kompetanse, interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Du vil være en del av personalgruppen i hjemmetjenesten, men du vil også bistå øvrige tjenester ved behov. Hos oss har du gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen. Du vil arbeide i en tjeneste i endring med gode muligheter for å være med å påvirke fremtidige helsetiltak. Vi har fleksitid, og som medarbeider i kommunen så vil du få veldig gode pensjonsvilkår.

Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere din CV i programmet.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

Enhetsleder Anne Nordhaug, tlf. 48210721

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå