29/08/2018

Teamleder tiltaksteam - Barnevern

 • Nannestad kommune
 • Nannestad, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 23.09.2018

Nannestad barneverntjeneste har en nyopprettet 100% fast stilling som teamleder, og søker i den forbindelse etter en person som kan bidra til videreutvikling av virksomheten og vårt tjenestetilbud. 

Virksomheten er i dag delt inn i et undersøkelses-, tiltaks- og omsorgsteam. 
Stillingen som teamleder innebærer ansvar for daglig oppfølging av ett av teamene, for denne stillingen gjelder det vårt tiltaksteam som pr i dag består av 5 kontaktpersoner. 

Som teamleder er du en del av virksomhetens lederteam.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av saksbehandling etter lov om barneverntjenester
 • Daglig oppfølging av kontaktpersonene i ditt team
 • Ansvar for fag- og prosessveiledning innad i teamet
 • Oppfølging av kvalitetsmål og videreutvikling av tiltak
 • Fag, prosess og metodeutvikling
 • Ekstern og intern samhandling

Kvalifikasjoner

 • Barnevernpedagog, sosionom eller annen relevant utdanning
 • Relevant videre-/etterutdanning
 • Bred erfaring fra barnevernfeltet
 • Ledererfaring
 • Utpreget evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • Stort engasjement for brukergruppen, og for å bidra til videreutvikling av tjenesten
 • Forståelse og erfaring fra Kvello modellen
 • Kompetanse i bruk av fagsystemet Familia
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er et krav
 • Effektivitet
 • Endrings- og løsningsorientert
 • Førerkort klasse B, og disponere bil

Utdanningsretning

 • Helse / Sosialfag / Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Er du opptatt av utvikling av team, inspireres av å utarbeide kvalitetsmål samtidig som du legger stolthet i å oppnå disse, ønsker vi deg som søker!
 • Du må være fleksibel og takle en til tider krevende og hektisk jobb
 • Vi er opptatt av å yte god service til våre brukere og samarbeidspartnere, og dette må gjenspeiles i hvordan vi presenterer virksomheten utad
 • Selvstendighet
 • Du utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet
 • Du har gode samarbeidsevner og er god på dialog og relasjonsarbeid
 • Du mestrer uforutsigbarhet i hverdagen og tåler et høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • Et engasjerende, trivelig og inkluderende arbeidsmiljø med høyt fokus på faglig og personlig utvikling
 • Gode indre strukturer og rutiner
 • Veiledning - sak og prosess
 • Et arbeidsmiljø som har kompetanseheving og utvikling i fokus
 • Kantine
 • Tjenestebil til felles bruk
 • Utleie av firmahytte
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Nannestad kommune er en IA-bedrift
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Godkjent politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse
 • Minst to referanser må oppgis i søknaden
 • Vitnemål/attester tas med på et eventuelt intervju
 • Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25

Kontaktinfo:

Tonje Bismo Skogstad
Virksomhetsleder barnevern
47488867

Ansettelsesform

Fast  

Søk nå