19/11/2020

Allmennlege til deleliste ved Skoleveien Legesenter i Ås kommune

  • Ås kommune
  • Ås, Viken, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 08.12.2020

Kvalifikasjoner:
Norsk godkjent autorisasjon som lege fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, evt. lege under spesialisering innen samme felt.
Det er ønskelig med 2 til 3 års relevant erfaring
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftelig
 

Opplysninger om arbeidssted og stilling:
Fastlege ved Skoleveien Legesenter ønsker å dele sin fastlegeliste. Lege over 60 år har rett til å dele sin pasientliste med henblikk på nedtrapping og overføring av praksis til annen lege. Legen forplikter seg da til å fratre senest ved fylte 70 år. Videre har lege med over 50 prosent varig uførhet rett til å dele sin liste med annen lege. Legens praksis skal drives fra samme lokaler. Ordningen er ikke ment å øke antall pasienter på listen. Listelengden kan derfor ikke økes mer enn 25 % beregnet av listelengden ved etablering av delelisten. Maksimalt antall listepasienter er til sammen 2500.  

Ås kommune utlyser ledig deleliste for fastlege Bjarne Oleg Vig ved Skoleveien Legesenter. Legesenteret har i dag et listetak på 1600 pasienter.
For tiden er det ingen kommunale legeoppgaver knytte til stillingen, men det kan bli aktuelt senere.

Ledig fra 01.01.2021

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kontaktpersoner:
Kommuneoverlege Sidsel Storhaug, tlf. 6496 2202
Fastlege Bjarne Oleg Vig, tlf.  6494 2565
 

Vi ønsker deg som:

  • har gode kommunikasjonsevner
  • har gode samarbeidsevner.
  • har høy arbeidskapasitet.
  • evner å sette grenser og er tydelig.


Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!