18/11/2020

Pedagog/ lærer Voksenopplæringen

 • Steigen kommune
 • Steigen, Norge
Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse


SØKNADSFRIST: 12.12.2020

Om stillingen

 • Steigen Voksenopplæring lyser ut 100 % midlertidig stilling med ønsket oppstart i løpet av januar 2021. Det er mulighet for videreføring til 100% fast stilling i Steigen kommune skoleåret 2021/22.

  Vi er en skole som består av ca. 30 elever fra åtte nasjoner, og seks lærere inkludert administrasjonsressurs. Vi er et åpent og inkluderende kollegium med stor takhøyde, mye godt humør, stor faglig integritet og et felles ønske om å gjøre hverandre gode. Nå ser vi fram til å få ny, dyktig kollega med i teamet vårt – kanskje det blir deg?

   

Voksenopplæringen i Steigen består av en grunnskoleklasse for voksne og elever fra nybegynnere i norsk og sporelever fra nivå A1 – B1. Sporelevene er organisert i grupper etter sine nivå. Vi holder for tiden til i samme bygning som Steigenskolen Leinesfjord, en 1-10 skole med til sammen 135 elever og 36 ansatte.

Steigen kommune er gjennom en årrekke positiv til å ta imot flyktninger, og har i år vedtatt å ta imot 11 nye innbyggere. Seks av disse kommer fra Syria før jul og vil være våre elever fra januar 2021. Steigen Voksenopplæring har et godt samarbeid med flyktningetjenesten og næringslivet i kommunen.

Kvalifikasjonskrav

 • Vi trenger deg som er positiv, inkluderende og engasjert og vil legge til rette for at våre elever skal få et så godt grunnlag som mulig til å lykkes i det norske samfunnet. Både for videre skolegang, arbeidsliv og det å være en god medborger.

  Du bør ha gode samarbeidsevner og relevant, pedagogisk utdanning. Søkere med videreutdanning i norsk som andrespråk prioriteres. Søkere med ordinær lærerutdanning og som er i ferd med eller ønsker å ta videreutdanning i norsk som andrespråk oppfordres også til å søke. Disse vil kunne søke om stipendordning for lærere som underviser etter Lov om integrering gjennom opplæring og arbeid neste skoleår.

  Erfaring fra arbeid i voksenopplæring er en fordel, men ikke et krav. Søkere med norsk som andrespråk eller annen relevant videreutdanning vil bli foretrukket. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Søker bør ha førerkort klasse B.

Vi tilbyr

 • I tillegg til undervisning i norsk både for sporelever og grunnskole for voksne vil opplæring i arbeidsnorsk på ettermiddagstid i samarbeid med lokalt næringsliv være del av stillingen.

  I Steigen får du i tillegg til en trivelig og fleksibel arbeidsplass en stor dose natur der kun fantasien setter grenser for egen utfoldelse. Vi har fantastiske fjell, skjærgård, skog og mark. Vi har et rikt kulturliv og koselige bygder rundt i hele kommunen der en får mulighet til å delta aktivt i lokalsamfunnet om en ønsker gjennom lag og foreninger.

  Legg inn informasjon om lønn og andre fordeler knyttet til stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Mette Bolsøy, 907 69 837

Ansettelsesform

Engasjement  

Søk her!