17/11/2020

Utviklingsansvarlig/ faglærer havbruk, Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), avd. Ytre Namdal

 • Trøndelag fylkeskommune
 • Rørvik, Norge
Havbruk Undervisning - Pedagogikk

Beskrivelse

SØKNADSFRIST: 01.12.2020

Ønsker du en spennende og attraktiv jobb? Søk jobben som Utviklingsansvarlig/faglærer i Havbruk ved THYF, Ytre Namdal. Vi søker deg som ønsker å delta i utvikling av utdanningstilbud innen «Havrommet» og seinere vil gå over i lærerstilling med undervisning i hovedsakelig havbruksrelaterte emner.
Arbeidsoppgaver
 • Du arbeider i første omgang i prosjekt med utvikling av nye havbruksstudier og operasjonalisering av eksisterende godkjent utdanning innen «Ledelse i sjøbasert akvakultur.
 • Du samarbeider tett med faglig ansvarlig for havbruk ved THYF, Ytre Namdal
 • Du samarbeider tett med aktører i det havbruksfaglige arbeidslivet i Trøndelag
 • Fra høsten 2021 vil du undervise i havbruksfag i hele eller del av stillingen
 • Fra høsten 2022 forventes det at du vil undervise i hele stillingen
 • Du må regne med at det kan bli endringer i stillingens oppgaver og innhold
Kvalifikasjoner
 • Du har høyere utdanning på sentrale områder innen havbruk som for eksempel veterinær eller utdanning innen biologi, kjemi og fiskehelse
 • Du behersker norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Du har god generell IKT-kompetanse og har erfaring med bruk av ulike presentasjons- og kommunikasjonsverktøy
 • Du har eller ønsker å gjennomføre praktisk–pedagogisk utdanning. Ved tilsetting i lærerstilling er det krav om at praktisk- pedagogisk utdanning gjennomføres innen en gitt tidsperiode
 • Det er ønskelig at du har et godt nettverk og erfaring fra havbruksfaglig arbeidsliv
 • Det er også ønskelig at du har et engasjement for innovasjon og samfunnsutvikling
 • Hovedfag eller mastergrad innen relevant fagområde er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du evner å skape tillit og bygge relasjoner med folk rundt deg
 • Du er analytisk og strategisk, er initiativrik, selvstendig og strukturert
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og motivasjon ved tilsetting i stillingen
Vi tilbyr
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø som er preget av mangfold
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement og avtaler
 • Det må påregnes noe reising i jobben.

Kontaktinformasjon

Kåre Kvaløy
avdelingsleder
41768605
karkv@trondelagfylke.no

Ansettelsesform

Fast  

Søk her!